Willem Dirks van Oostrum
(Circa 1630-)
Geertruij Theunisdr
(-)
Theunis Willems van Oostrum
(Circa 1670-Before 1719)
Geertruij Willems Bosch
(Circa 1675-)
Willem Theunisz van Oostrum
(1711-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Marrigje Wouters Spoor

2. Oetje Jans van Sporenburg

Willem Theunisz van Oostrum 19,92,128,1228

  • Born: Cothen 1228
  • Christened: 8 november 1711, Cothen 92
  • Marriage: (1): Marrigje Wouters Spoor 6 march 1735, Loenen 1228
  • Marriage: (2): Oetje Jans van Sporenburg 25 august 1754, Loenen 19,128,1228

  General Notes:

Akte inv.nr. U204a13, aktenr. 37, d.d. 25-11-1775
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. VAN LANCKOM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Abraham Roghe
Beroep eerste partij: schout en gadermeester van Achtienhoven
Naam tweede partij: Willem van Oostrum
Naam echtgenote tweede partij: x Oetje Jans van Sporenburg
Woonplaats tweede partij: Loenen
Soort onroerend goed: hofstede met boereagterhuys c.a. en 4 mergen weyland
Ligging onroerend goed: oz dyk
Belendingen onroerend goed: achter: vroedschap NN Verbeek nw: raadsheer NN van den Heuvel zw: verhuurder
Gerecht onroerend goed: Achtienhoven
Soort onroerend goed: 1 1/2 mergen hooyland
Ligging onroerend goed: nz Achtienhovensevaart
Belendingen onroerend goed: nw: N.N., wed. NN van Lochorst
Gerecht onroerend goed: Achtienhoven, Molenblok
Soort onroerend goed: 16 mergen 584 roeden zoo boomgaard, wey, hooy als bouwland
Belendingen onroerend goed: voor: Schellebrug achter: Hollandsche Rading ene zyde: convent den Daal andere zyde: Gysbert Spelt
Gerecht onroerend goed: Achtienhoven
Soort onroerend goed: 2/3 portie in 1 1/2 mergen land
Naam onroerend goed: het Losse Kampje
Belendingen onroerend goed: naast: vorig perceel
Gerecht onroerend goed: Achtienhoven, Molenblok
Bijzonderheden: laatste perceel gemeen voor met Gysbert Spelt

Akte inv.nr. U236a12, aktenr. 86, d.d. 04-09-1784
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. KLEMME, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Ludolph de With Hoevenaar
Beroep eerste partij: advocaat 's hoofs van Utrecht
Naam tweede partij: Oetje Jans van Sporenburg
Naam echtgenote tweede partij: wed. Willem van Oostrum
Woonplaats tweede partij: Achttienhoven
Soort onroerend goed: hofstede met boereagterhuis c.a. en 4 mergen weyland
Ligging onroerend goed: oz Dyk
Belendingen onroerend goed: achter: N.N. Verbeek, oud- burgemeester nw: N.N. van den Heuvel, raadsheer zw: de verhuurder
Gerecht onroerend goed: Achttienhoven
Soort onroerend goed: 1 1/2 mergen hooiland
Belendingen onroerend goed: zw: Achttienhovense vaert nw: wed. N.N. van Lochorst
Gerecht onroerend goed: ---, in 't Molenblok
Soort onroerend goed: 16 mergen 584 roeden boomgaard, wey- hooi- en bouwland
Belendingen onroerend goed: voor: Schellebrug achter: de Hollandsche Rading ene zyde: 't convent den Daal andere zyde: Gysbert Spelt
Gerecht onroerend goed: Achttienhoven
Soort onroerend goed: 2/3 portie in 1 1/2 mergen land
Naam onroerend goed: het Losse Kampje
Belendingen onroerend goed: naast: het laatstgemelde perceel
Gerecht onroerend goed: ---, in 't Molenblok

Akte inv.nr. U230a18, aktenr. 78, d.d. 03-11-1787
Aktesoort Afstand
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Oetje Jansse Sporenburg
Naam echtgenote eerste partij: wed. Willem van Oostrum
Woonplaats eerste partij: Agttienhoven
Naam eerste partij: Geertje van Oostrum, dochter
Woonplaats eerste partij: Agttienhoven
Naam eerste partij: Hendrik Scholten
Naam echtgenote eerste partij: x Claasje van Oostrum, dochter
Naam eerste partij: Jan Zytveld
Naam echtgenote eerste partij: x Marrigje van Oostrum, dochter
Naam eerste partij: Teunis van Oostrum, zoon
Naam eerste partij: Myntje van Oostrum, dochter
Naam eerste partij: Hendrik Ruysch, onmondige zoon + Teuntje van Oostrum dochter en Hendrik Ruysch
Naam voogd eerste partij: voogd: Claas Ruysch
Naam voogd eerste partij: voogd: Adrianus Smitt
Naam tweede partij: Jan van Oostrum, zoon, broer en oom respectievelyk
Woonplaats tweede partij: Agttienhoven
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Oetje Jansse Sporenburg en + Willem van Oostrum
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 9-8-1754 voor het gerecht van Cronenburg en Loenen
Bijzonderheden: ook op 27-11-1787 gedateerd 128

  Christening Notes:

Getuige: sijn suster.

Willem married Marrigje Wouters Spoor on 6 march 1735 in Loenen.1228 (Marrigje Wouters Spoor was born circa 1710 in Slootdijk 1228.)

Willem also married Oetje Jans van Sporenburg, daughter of Jan Claasz van Sporenburg and Claasje Pieters Knappers, on 25 august 1754 in Loenen 19,128.,1228 (Oetje Jans van Sporenburg was christened on 28 june 1733 in Westbroek 72.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.