Wessel Hofacker
(Circa 1570-)
? ?
(-)
Jochem Wessels Hofacker
(Circa 1600-)
Annigje Willems
(-)
Neeltje Jochems Hofacker
(Circa 1645-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Bart Ariens van Buuren

Neeltje Jochems Hofacker 363,1678

  • Born: Circa 1645
  • Marriage: Bart Ariens van Buuren 363,1678

  General Notes:

18-7-1695, test.
Barth Adriaens van Bueren en zijn 2e hvr. Neeltje Jochumsdr Hofacker
legateert hij aan zijn kleinzoon Symen Pieterse f 1800,- en tot voogd zijn zoon Hendrick Barten.

24-8-1699
Neeltje Jochums wede van Bart Ariens van Buren in zijn leven schout te Nieuwland. 1e Anneke Barten 25 jaar, 2e Maaijke Barten 23 jaar, 3e Neeltje Barten 19 jaar en alle nog wonende bij hun moeder te Nieuwland en 4e Hendrick Barten van Buren haar zoon. Bevestigen het test. dd 18-7-1695 not. P. de With

fol 99v/102 4-6-1716
Henrik Barten VAN BUREN, Arien Gijsbertse HEIJCOOP X Anneke Barten VAN BUREN, Bstiaen Damen DE LANG X Maijke Barten VAN BUREN en Hermanus DIEPENHORST X Neeltie Barten VAN BUUREN, allen kinderen en erfgenamen van Bart Ariense VAN BUUREN gewezen schout en waersman van Nieuwland X Neeltje Jochums HOFAKKER overleden te Nieuwland, deling als volgt:
Henrik Barten VAN BUUREN: een hofstede groot 5 m 3 h op Lang-Nuland, bov Aert VAN WILLIGEN schout in Leerbroek en ben Claes Jacobs, strekk voor v/d halve Leerbroekse vliet af achter t/d halve dovewetering toe; nog 2 m 3 h gelegen als voren, bov Cornelis Ariense en ben Claes Jacobs, strekk v/d halve dove wetering af t/d halve middelwetering toe; nog 4 m 3 h op Nieuwland (Cort-), bov Arien Teunisse en ben Jan Melse HOOGERWERFF, strekk voor v/d halve Leerbroekse vliet af achter t/d halve achterwetering toe,
Arien Gijsbertse HEIJCOOP en Bastiaen Damen DE LANGH ieder voor de helft: 7 m 4 h op Lang-Nuland, bov Claes Jacobse DE GROOT en ben M. VAN RIJN, strekk v/d halve Leerbroekse vliet af t/d halve achterwetering toe; nog een hofstede groot 8 m gelegen als voren, bov VAN RIJN en ben het volgende perceel, strekk v/d halve Leerbroekse vliet af tot achter t/d halve wetering toe; nog 5 m gelegen als voren, bov het naastvoorgaande perceel en ben Huigh Roelen, strekk voor v/d halve Leerbroekse vliet af t/d middelwetering toe; nog 1 m op Cort-Nieuwland, bov Teuntie Krijnen en ben Jan BLOK, strekk voor v/d halve achterwetering t/d halve Zerick toe; nog m gelegen als voren, bov Teuntie Krijnen en ben het navolgende perceel, strekk v/d halve middelwetering af t/d halve dwarssloot van Vas Bastiaense toe; nog 14 h gelegen als voren, bov het naastvoorgaande perceel en ben Gerrit Janse VAN MUIJLWIJCK, srekk voor v/d halve middelwetering tot achter t/d halve achterwetering toe,
Hermanus DIEPENHORST: een hofstede groot 7 m op Lang-Nieuwland, bov Huigen Roelen en ben het Gorcumse weeshuis, strekk voor v/d halve Leerbroekse vliet af achter t/d halve wetering toe; nog 8 h gelegen als voren, bov Abraham GOES en ben VAN RIJN, strekk voor v/d halve achterwetering af tot de Oosterwijkse opslag toe; nog 4 m 3 h op Cort-Nieuwland, bov VAN WEVELINCHOVEN en ben Cornelis Ariense VAN LINT, strekk voor v/d halve Leerboekse vliet af t/d halve achterwetering toe.
(Arijen HEIJCOOP) 363

Neeltje married Bart Ariens van Buuren, son of Arie Bastiaans and Marrigje Cornelisdr 363.,1678 (Bart Ariens van Buuren was born circa 1630.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.