Huijbert Pieters
(Circa 1525-)
Anna
(-)
Pieter Huijberts
(Circa 1555-Between 1618)
Lijsbeth Gerrits
(-)
Jan Pieters Rouwert
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Crijntje Theunisdr

Jan Pieters Rouwert 68

  • Marriage: Crijntje Theunisdr 289

  General Notes:

28-2-1615
Huwelijkse voorwaarden tussen Dirck Hendricksz won tot Beusichem en Hendrickgen Petersd won tot Everdingen. Door tussenspreken van Jacob Jacobsz, Jan Cornelisz en Cornelis Jansz, namens Dierck Hendricksz, te eenre en haar vader Peter Hubertsz, Hubert Petersz, Jan Petersz en Gerrit Gerritsz, namens Hendrickgen Petersd, te andere.
Inbreng bruidegom: huis en hofstad gelegen tot Water Beusichem, wel verstaande dat Dirck Hendricksz uitgekocht heeft zijn kind (genaamd Dirckgen Dircksd) in echt verwekt bij Alith Reijer Jansz VAN HOLLANTsdr za in presentie van Jan Gerritsz VAN HOLLANT als voogd en momboir.
Inbreng bruid: 141 gl 10 st te betalen door haar vader (66 gl 10 st) en Gerrit Geritsz (75 gl).

17-1-1618
Jan Petersz voor hem zelf en mede voor Henrixken Petersd X Dirck Henricksz renuncieert tbv zijn vader Peter Hubertsz de erfenis hem en zijn voorn zuster aangekomen door dode van hun moeder Elisabeth Gerritsd. Er zijn meer broers en zusters.

21-8-1618
Peter Hubertsz (ziek) herroept al zijn (mogelijke) eerdere testamenten. Erfgenamen zijn nu:
1. zijn zoon Jan Petersz verwekt bij zijn 1e huisvrouw Lijsken Gerritsd en Willem, Lijsken, Catrij[n]ken, Metken en Hendricksken Peterskinderen verwekt bij zijn tegenwoordige huisvrouw Neelken Willemsd, elk vooruit 150 gl en dat voor zijn andere kinderen ter deling komen.
2. Zijn totaal van 11 kinderen zullen v/d rest gelijkelijk erven.

7-6-1619
Huijbert en zijn broers Gerrit en Jan Petersz, Lambert Gerritsz X Lambertgen Petersd, Jacob Jelisz X Aeltgen Petersz en Dirck Henricksz X Henricken Petersd (wettig geboorte), tesamen voorkinderen en zwagers van hun vader en schoonvader Peter Hubertsz, verkl ontvangen te hebben van hun stiefmoeder Neelken Willemsd 600 gl, zijnde de 1e termijn volgens de magescheid (dd 4-11-1608) tussen voorn comparanten en de nakinderen van voorn Peter Hubertsz X voorn Neelken Willemsd.

7-6-1619
Neelken Willemsd X za Peter Hubertsz, geassisteerd met haar zoon Willem Petersz verkl voldaan te zijn door Truij Gerrit Gerritsz wde en de broers Gerrit en Jan Peters v/d 1e termijn van kooppenningen van 3½m op Authenae i/d Vierhoven (vogens koopcedulle dd 18-3-1619).

25-6-1621
De broers Huijbert, Gerrit en Jan Petersz en Crijntken Toenisd X de voorn Jan Petersz, Lambert Gerritsz X Anneken Petersd, Jacob Jelisz X Aelken Petersd en Dirck Henricksz X Henricken Petersd, tesamen kinderen van za Peter Hubertsz X za Lijsken Gerritsd, renuncieren de erfenis van hun vader en schoonvader Peter Hubertsz tbv van Neelken Willemsd wde en boedelhoudster v/d voorn Peter Hubertsz za.

25-6-1621
Neelken Willemsz wde en boedelhoudster van Peter Hubertsz, geassisteerd met haar zoon Willem Petersz voor hem zelf en voor zijn zusters tr aan Truij Reijersd wde van Gerrit Gerritsz en de broers Gerrit en Jan Petersz 3½m op Authenae i/d Vierhoeven, genaamd 'de Kerckhoeff', bov de gemenelands ... (marge ontbreekt) en ben de v/d Dom en Oudmunster te Utrecht, strekk v/d Authenaese weg tot Thoenis Joosten van Everdingen. Alles volgens een accoord opgericht tussen comparanten en voorn Truij Reijersz, etc dd 8-3-1619.

14-11-1631
Jan Christiaensz substituut richter, Reijer Gerritsz, VAN LEEUWEN en VERWEIJ schepenen.
Jan Petersz en Maria Goijerts wde en boedelhoudster van Gerrit Petersz, Quirijn Gerritsz voor hem zelf en vervangende zijn broer Huijbert Gerritsz en zijn zuster Lijsbeth Gerrits, en tr aan Lenert Willemsz VAN METEREN 1m op Authenae, bov de poldersteeg en ben Reijer Gerritsz en Dirck Stevensz met 3m genaamd ‘kerkhoeff’.

20-5-1637
Cornelis Pellen en Cornelis Antonisz schepenen.
Reijer Gerritsz bekent, als borg van Jan Petersz X Crijntgen, die instaan voor Cornelis Aelbertsz X zijn huisvrouw tbv Willem NIJPOORT van Huijbert VERWEIJ als curator over de desolaten boedel, ontvangen te hebben 281 gl 5 st, etc.

9-12-1640
Jan Cornelisz DE BONDT, Reijer Gerritsz en Willem Petersz schepenen.
Anthonij VAN DIEMEN, proc hebbende van Willem VAN DEN NIJPOORT, voor hem zelf en als voogd van zijn onm kinderen verwekt bij Agnietgen Wouters VAN REIJGERSTEIJN (notarisAnthonij Govertsz Culemborg 9-12-1640) tr aan Hubert VERWEIJ, curator v/d boedel van za Jan Petersz X Crijntgen Toenis, 1½m met huis en bepotinge te Over Zijderveld.

Verklaring - in plaats van de onderpandstelling van een plecht van f. 400-0-0 ten laste van Henrick Dircxss Mollen, tot zekerheid te stellen voor de voldoening van het slot der rekening van de administratie, die zyn overleden vader als curator gehad heeft over de boedel van + Johan Peterssoon Rouwert, 6 morgen land met huis en boomgaard met huis daarop, gelegen onder Zyderveld en plecht van f. 200-0-0
Datering: 06-01-1664
Aktenummer: 4
Datum: 06-01-1664
Soort akte: Verklaring
Samenvatting: in plaats van de onderpandstelling van een plecht van f. 400-0-0 ten laste van Henrick Dircxss Mollen, tot zekerheid te stellen voor de voldoening van het slot der rekening van de administratie, die zyn overleden vader als curator gehad heeft over de boedel van + Johan Peterssoon Rouwert, 6 morgen land met huis en boomgaard met huis daarop, gelegen onder Zyderveld en plecht van f. 200-0-0
Notaris: C. VAN VECHTEN
Aktedatum: 06-01-1664
Personen:
Verklaarder: Lambartus Verwey, zoon van + Huybert Verwey
Woonplaats: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a010

7-1-1664
VERWEIJ en Oth VERGEER schepenen.
Mr Cornelis VAN ROSSUM, advocaat te Utrecht, als gemachtigde v/d heer Lambertus VAN DER WEIJDE als erfgenaam van zijn vader, die curateur was v/d boedel van Jan Petersen ROUWERT wil voldoening uit cracht van een speciale hypotheek op 5½m met huis op Over Zijderveld; idem nog van een boomgaard a/d Diefdijk, enerzijds de erfgenamen van Oth Roeloffsz en anderzijds Cornelis Lambertsz VERWEIJ; idem nog een rentebrief, groot 200 gl, sprekende op land en hofstede van Reijer Henricksen, gelegen op Over Zijderveld, etc. 68,289

Jan married Crijntje Theunisdr.289

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.