Pieter Rootcuijl
(-)
? ?
(-)
Gerrit Pieters Rootcuijl
(Circa 1615-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Lijsbeth Claasdr

Gerrit Pieters Rootcuijl 84,463

  • Born: Circa 1615, Vlist 84
  • Marriage: Lijsbeth Claasdr 4 august 1641, Polsbroek 84

  General Notes:

486 141 15-2-1666 copie.
compareerde voor notr. arnoudt bullick te schoonhoven: grietge willems weduwe van jan pietersz rootcuijl de jonge (won. te bonrepas) en "lijftochterse" in de nagelaten boedel van haar man, geass. met cornelis berk(??) hare neve en gekoren voogd in dezen ten eenre, jan pietersz rootcuijl den oudsten (merk), cornelis pietersz rootcuijl (merk), hendrik pietersz rootcuijl (merk), gerridt pieters rootcuijl (merk) en arien ariensz vonck (tek) man van haesge pieters rootcuijl, mitsgr's pietter eldertsz rootcuijl (merk), neeltgen elderts rootcijl (tek) en berber elderts rootcuijl, merrichgen elderts rootcuijl en de jan pietersz rootcuijl nog als oom en voocht van arien eldertsz rootcuijl kinderen van eldert pietersz rootcuijl, alle erfgn. in de eigendom van de nagelaten goederen van vern. jan pietersz rootcuijl de jonge zalr. gerechte broeder en oom resp. ter andere zijden. En bekende zij comparanten (na examinatie van de testamentore dispositie van gemelde jan pietersz rootcuijl zalr. door hem op 10-4-1658 voor mijn notaris gepasseerd, aan zijn vrouw heeft vermaakt de lijftocht van al zijn nagelaten goederen (behalve zijn kleren) en mede na examinatie van de inventaris van de boedel (bij hem en zijn weduwe gemeen bezeten), bestaande alle de zelve goederen der gemene boedels in een hofstede met 8m slecht heermoezig land in de bonrepas, 5 koeien, 2 hokkelingen, een weinig bouwgereedschap en de inboedel en aan schulden 2750 gl. hoofdsom waar van alle jaren de renten verschijnt plus de verlopen renten. Verder de doodschulden en de collaterale successie en andere lasten. Wordt overeengekomen dat grietje willems. alle goederen zullen toevallen van de boedel waar voor zij tot hare lasten neemt alle schulden en lasten van de boedel en dat zij in mei a.s. zal uitreiken een som van 200 car. gl. en de kleren van haar man zalr. aan de vermelde anderen erfgenamen. Dit gedaan in presentie van eldert cornelisz schijff (burgemeester in bonrepas) en cornelis cornelisz balen (?)(inwoner ald.) als getuigen.met mijn secretaris daar toe verzocht. (wg) a.g.bullick secr.

486 141 15-2-1666 copie.
compareerde voor notr. arnoudt bullick te schoonhoven: grietge willems weduwe van jan pietersz rootcuijl de jonge (won. te bonrepas) en "lijftochterse" in de nagelaten boedel van haar man, geass. met cornelis berk(??) hare neve en gekoren voogd in dezen ten eenre, jan pietersz rootcuijl den oudsten (merk), cornelis pietersz rootcuijl (merk), hendrik pietersz rootcuijl (merk), gerridt pieters rootcuijl (merk) en arien ariensz vonck (tek) man van haesge pieters rootcuijl, mitsgr's pietter eldertsz rootcuijl (merk), neeltgen elderts rootcijl (tek) en berber elderts rootcuijl, merrichgen elderts rootcuijl en de jan pietersz rootcuijl nog als oom en voocht van arien eldertsz rootcuijl kinderen van eldert pietersz rootcuijl, alle erfgn. in de eigendom van de nagelaten goederen van vern. jan pietersz rootcuijl de jonge zalr. gerechte broeder en oom resp. ter andere zijden. En bekende zij comparanten (na examinatie van de testamentore dispositie van gemelde jan pietersz rootcuijl zalr. door hem op 10-4-1658 voor mijn notaris gepasseerd, aan zijn vrouw heeft vermaakt de lijftocht van al zijn nagelaten goederen (behalve zijn kleren) en mede na examinatie van de inventaris van de boedel (bij hem en zijn weduwe gemeen bezeten), bestaande alle de zelve goederen der gemene boedels in een hofstede met 8m slecht heermoezig land in de bonrepas, 5 koeien, 2 hokkelingen, een weinig bouwgereedschap en de inboedel en aan schulden 2750 gl. hoofdsom waar van alle jaren de renten verschijnt plus de verlopen renten. Verder de doodschulden en de collaterale successie en andere lasten. Wordt overeengekomen dat grietje willems. alle goederen zullen toevallen van de boedel waar voor zij tot hare lasten neemt alle schulden en lasten van de boedel en dat zij in mei a.s. zal uitreiken een som van 200 car. gl. en de kleren van haar man zalr. aan de vermelde anderen erfgenamen. Dit gedaan in presentie van eldert cornelisz schijff (burgemeester in bonrepas) en cornelis cornelisz balen (?)(inwoner ald.) als getuigen.met mijn secretaris daar toe verzocht. (wg) a.g.bullick secr. 463

Gerrit married Lijsbeth Claasdr, daughter of Claas Hendriks and ? ?, on 4 august 1641 in Polsbroek.84 (Lijsbeth Claasdr was born circa 1620 in Schelluinen 84.)

  Marriage Notes:

Derde gebod en att. gegeven. 84

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.