Huijbert Pieters
(Circa 1525-)
Anna
(-)
Pieter Huijberts
(Circa 1555-Between 1618)
Neeltje Willems
(Circa 1570-)
Catharina Pieters
(Circa 1595-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Leendert Willems van Meteren

Catharina Pieters 1003,1683

  • Born: Circa 1595, Everdingen 1003,1683
  • Marriage: Leendert Willems van Meteren 16 april 1626, Everdingen 1003,1683

  General Notes:

21-8-1618
Peter Hubertsz (ziek) herroept al zijn (mogelijke) eerdere testamenten. Erfgenamen zijn nu:
1. zijn zoon Jan Petersz verwekt bij zijn 1e huisvrouw Lijsken Gerritsd en Willem, Lijsken, Catrij[n]ken, Metken en Hendricksken Peterskinderen verwekt bij zijn tegenwoordige huisvrouw Neelken Willemsd, elk vooruit 150 gl en dat voor zijn andere kinderen ter deling komen.
2. Zijn totaal van 11 kinderen zullen v/d rest gelijkelijk erven.

22-11-1624
Wouter Jansz VAN LEEUWEN en Gerrit Aertsz schepenen.
Neelken Huijberts wde en boedelhoudster van Peter Hubertsz en Willem Petersz voor hem zelf, Arien Engbertsz X Elizabeth Peters, de mondige Catrina en Metken Peters en de onm Hubertgen Peters, tesamen kinderen van bovengenoemd echtpaar, beloven Peter Jansz cleermaecker en burger te Culemborg een erflosrente groot 6 gl jaarlijks, te nemen uit huis en hofstad en landen en boomgaard, groot tesamen ca 9m te Everdingen, bov Jouffr Cornelia MEERHOUTS en ben de geinstitueerde erfgenamen van Jouffr Alidt VAN EVERDINGEN, strekk v/d Lange Meent tot i/d diepte v/d Lek.

4-9-1626
Willem Peter Hubertsz voor hem zelf, Arien Engbertsz X Elizabeth Peters (wettig geboorte), Lenert Willemsz X Catrina Peters en Huijbertgen Peters tr aan Jouffr Cornelia MEERHOUTS 9m met huis en berg, bov voorn Cornelia MEERHOUTS en ben Steven Hubert Roeloffsz, strekk v/d diepte v/d Lek tot over ofte a/d Lange Meent.

30-11-1626
Willem Petersz won te Culemborg tr aan zijn zwager Lenert Willemsz en aan zijn zuster Katrina Peters hun deel v/d 3e termijn v/d hofstede zoals Jouffr Cornelia MEERHOUTS van hun comparanten en andere zusters en zwager gekocht heeft.

52. 25-8-1661
Lenart Willemsen en Catrina Pieters, echteluyden, won. Everdingen, testeren, hebben kinderen. 766

Catharina married Leendert Willems van Meteren on 16 april 1626 in Everdingen 1003.,1683 (Leendert Willems van Meteren was born circa 1600 in Meteren 1003,1683 and died between 25 august 1661 and 22 may 1663 766.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.