arrow
Wouter Laurensz Bosch
(Circa 1575-After 1638)
? ?
(-)
Anthonie Bosch
(Circa 1615-)
Adriaantje Dirks de Kleijn
(Circa 1620-)
Hendrik Anthonies Bosch
(Circa 1645-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Geertruij Willems Taats

Hendrik Anthonies Bosch 128,203

  • Born: Circa 1645
  • Marriage: Geertruij Willems Taats 11 june 1671, Benschop 128,203

  General Notes:

Schout van Tienhoven.

Procuratie - tot verkoop en transport van zyn aandeel in hofstede c.a. onder Tienhoven en andere landeryen tot regeling en scheiding van de boedel van zyn overleden ouders Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven, en Adriaentje de Kleyn
Aktenummer: 73
Datum: 18-03-1671
Soort akte: Procuratie
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Samenvatting: tot verkoop en transport van zyn aandeel in hofstede c.a. onder Tienhoven en andere landeryen tot regeling en scheiding van de boedel van zyn overleden ouders Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven, en Adriaentje de Kleyn
Personen:
Constituant: Wouter Bosch
Geconstitueerde: Hendrick Bosch, broer
Beroep: schout van Tienhoven
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a001

Koop en verkoop
Aktenummer: 114
Datum: 09-02-1678
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Erven Anthonis Bosch en Adriaentje Dircx de Kleyn:
Verkoper: Wouter Bosch, zoon
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
Woonplaats: Breuckelen
Verkoper: Hendrick Bosch, zoon
Beroep: schout van Tienhoven
Verkoper: Dirck Bosch, zoon
Verkoper: Maria Bosch, dochter, 20 jaar
Voogd: Laurens Bosch, oom
Beroep: oude schout van Breuckeleveen
Erven Adriaentje Dircx de Kleyn:
Verkoper: Willem Willemss van Lichtenberch
Echtgenoot: x Aeltje van Werckhoven, dochter
Koper: Isbrant Bosch den ouden
Koper: Gerrit van Rinckenraedt, zwager
onroerend goed:
huysinge, hoffstede c.a. met 18 mergen wey- en hoylandt; oz Tienhovensendyck
Belendingen: ow: Hollandse rade zw: N.N., wed. Adriaen Willemss Grotendorst nw: Gerrit Joosten off Peter Jan Jacobss
Gerecht: Tienhoven
Verwijzingen: testament d.d. 22-7-1671 voor notaris R. van Vechoven procuratie d.d. 30-3-1673 voor notaris C. Akerboom Doedens te Amsterdam
Bijzonderheden: Willem Willems Lichtenberch nomine uxoris geïnstitueerde erfgenaam van Emmichje van Werckhoven Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven Dirck Bosch is uitlandig
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a003

Procuratie - tot transport van 3 percelen land en plecht f 600,- voor het gerecht van Meerkerk aan Hendrick Bosch, schout van Tienhoven
Aktenummer: 159
Datum: 15-07-1678
Soort akte: Procuratie
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Samenvatting: tot transport van 3 percelen land en plecht f 600,- voor het gerecht van Meerkerk aan Hendrick Bosch, schout van Tienhoven
Personen:
Medeërfgenamen Adriaentje Dircx de Kleyn, eerst wed. Anthonis van Werckhoven:
Constituant: Willem Willemss van Lichtenberch
Echtgenoot: x Aeltje van Werckhoven
Beroep: timmerman
Woonplaats: Tienhoven
Constituant: onmondig kind van + Anthonia van Werckhoven en Pauls Adriaenss Verhoeff
Medeërfgenamen Anthonis Bosch en Adriaentje Dircx de Kleyn:
Constituant: Wouter Bosch, zoon
Beroep: notaris s hoofs van Utrecht
Constituant: Dirck Bosch, zoon
Constituant: Maria Bosch, onmondige dochter
Voogd: Laurens Bosch, oom
Beroep: oude schout van Breuckeleveen
Geconstitueerde: Jan Reyerss
Beroep: herbergier
Woonplaats: Merkerck
Geconstitueerde: Adriaen Franss
Beroep: gerechsbode
Woonplaats: Merkerck
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-3-1673 voor notaris C. Akerboom Doedens te Amsterdam
Bijzonderheden: Aeltje van Werckhoven ook als enige erfgename van zuster Emmichje van Werckhoven Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven Dirck Bosch is uitlandig Hendrick Bosch is zoon en medeërfgenaam van Anthonis Bosch en Adriaentje Dircx de Kleyn
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a003

Procuratie - om hofstede in Tienhoven te transporteren aan Jacob Willemsz Brey, nadat die hofstede aan de kinderen getransporteerd zal zyn door Ludolph de With als curator boedel + N.N., in leven: NN heer van Guntersteyn en Tienhoven om koopsom te innen, betaling te doen aan Willem van Bambrugh, wyncoper te Utrecht om pacht te innen en een morgen land in Tienhoven te verkopen
Datering: 07-12-1693
Aktenummer: 409
Datum: 07-12-1693
Soort akte: Procuratie
Notaris: C. DE COOLE
Samenvatting: om hofstede in Tienhoven te transporteren aan Jacob Willemsz Brey, nadat die hofstede aan de kinderen getransporteerd zal zyn door Ludolph de With als curator boedel + N.N., in leven: NN heer van Guntersteyn en Tienhoven om koopsom te innen, betaling te doen aan Willem van Bambrugh, wyncoper te Utrecht om pacht te innen en een morgen land in Tienhoven te verkopen
Aktedatum: 07-12-1693
Personen:
Constituant: Willem Adriaensz Taets
Woonplaats: Benschop
Constituant: vier onmondige kinderen + Heyndrick Bosch en + Geertruyt Willems Taets, kleinkinderen
Geconstitueerde: Johannes Frekenhorst
Woonplaats: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U113a001 128

Hendrik married Geertruij Willems Taats, daughter of Willem Adriaans Taats and ? ?, on 11 june 1671 in Benschop 128.,203 (Geertruij Willems Taats was born circa 1645 in Benschop 203.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.