Simon
(Circa 1620-)
? ?
(-)
Jacob Simons
(Circa 1650-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jannigje Adriaans de Ruijter

Jacob Simons 117,189,393

  • Born: Circa 1650
  • Marriage: Jannigje Adriaans de Ruijter 117,189,393

  General Notes:

Schoenmaker.

22.05.1688
97 Willem Ariens Ruyter, wonende op den Vuylendam, mede namens Stijntgen Ariens, sijn suster, samen voor 1 mrg. 302 r 8 v, Jacob Symonsz (wonende Giessen Nieuwkerk) gehuwd met Janneken Ariens: 469 r 7 v dus samen, dragen over aan vaders en regenten Huys tNieuwkerck Dordrecht 2 mrg. 172 r 3 voet zuytsijde beneden Rijsebrugh in Claesenweer (8 m). Oost en west: regenten Huys tNieuwkerck. Dit land was de kopers aangekomen uit de boedel van Hilligjen Goossens, haer grootmoeder en Dirck Goossens haer oom. Prijs 130 kar. gld. de morgen. Koopsom 297.4.4.

RG.1 2. 2-9-1693
Comp. Trijntje Gijsberts, wede van Goosen Adriaans de Ruijter, voor 12/14e part en Jacob Sijmense getr. met Jannigje Ariens de Ruijter, won. Slingerland, Cornelis Jansz getr. met Aaltje Ariens de Ruijter, won. IJsselmonde voor 2/14e part, trp. aan de diaconij van Gijbelant, 85,117,189,393

Jacob married Jannigje Adriaans de Ruijter, daughter of Adriaan Goosens and Lijntje Willems 117,189.,393 (Jannigje Adriaans de Ruijter was christened on 2 october 1644 in Brandwijk 85.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.