Abraham Pieters
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
? Cornelisdr Alblas

Abraham Pieters 440,1168

  • Marriage: ? Cornelisdr Alblas 440,1168

  General Notes:

ora Langerak 25 fol 148 d.d. 9-6-1634: Cornelis Bastiaensz Alblas, onse mede schepen, out ontrent 63 jaren, gerechtelijck gedachvaert tvv Ghijsbert Mertensz en Adriaen Claesz omme de waerheijt te geven, verclaerde dat hij als daeraen en over is geweest als het huwelijck tusschen deselve zijne dochter en Abraham Petersz gededinget ofte geaccordeert werde en dat beroerende de conditiŽn van versterven en erven der goederen ondersproocken is en zijne intentie nijet anders is geweest dan dat elck van hun beijden te weten bruijdegom en bruijt bij overlijden den tijt van twee jaren lanck geen geboorte ten vuijt gaen van de twee jaren in leven zijnde, zoude blijven bij zijn goet, maer winst en verlies half en half, ende vorders nae de twee jaren alwaer daer kint off kinderen geweest en oock overleden, dat dan tgoet soude gaen naer de suijthollantse rechten en weder zijden half en half. 1168

Abraham married ? Cornelisdr Alblas, daughter of Cornelis Bastiaans de oude Alblas and ? Cornelisdr 440.,1168

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.