arrow arrow
Willem Herman Willems Verweert
(-)
Trijntje Theunis Sijbrands
(-)
Claas Jans Stout
(Circa 1610-)
Neeltje Willems Abeel
(Circa 1610-Before 1657)
Herman Willems Verweert
(-Before 1688)
Adriaantje Claasdr Stout
(Circa 1645-)
Cornelia Hermans Verweert
(1679-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Theunis Cornelisz van de Griend

Cornelia Hermans Verweert 65,68

  • Born: 1679 65
  • Marriage: Theunis Cornelisz van de Griend 1699 65

  General Notes:

Akte inv.nr.U139a7, aktenr. 36, d.d. 14-05-1718
Aktesoort Testament
Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Heymen Harmansz van Middelcoop, wedr. Ariaentje Bastiaensz
Naam echtgenote eerste partij: x Ariaentje Claes Stout, wed. Herman Willemsz Verweerd
Woonplaats eerste partij: Langeraeck overleck
Naam tweede partij: Claes Hymensz
Naam tweede partij: Bastiaen Hymensz voorkind
Naam tweede partij: Hadewig Hymensz voorkind
Naam tweede partij: Willem Hermansz Verweerd voorkind
Naam tweede partij: Cornelia Hermansz Verweerd voorkind
Bijzonderheden: by verzet krygen de voorkinderen alleen de legitieme portie

Akte inv.nr.U139a7, aktenr. 162, d.d. 02-12-1719
Aktesoort Testament
Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Adriaentje Claes Stout
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Hyman Harmensz van Middelcoop
Woonplaats eerste partij: Langeraeck overleck
Naam tweede partij: Willem Hermansz Verweerd
Naam tweede partij: Cornelia Hermansz Verweerd
Naam tweede partij: Claes Hymansz
Verwijzingen: testament 14-5-1718 voor notaris J. van den Doorslag

23-3-1726
Comp. voor schout en schepen; Teunis Cornelis van de Griend ziek te bedde ende Cornelia Hermense, wonende te Nieuw-Lekkerland ieder kind f 300,- voogden zijn moeders?? halfbroer Claes Heijmanse Middelkoop won. te Langerak en Hermanus Teunisse van den Griend als oudste zoon.

15-2-1802, hierin een brief van 10-2-1740.
Cornelis (Teunis) van de Griend, mitsgaders Pieter (Teunis) Rozendaal in huw. hebbende Adriaentje (Teunisdr) van de Griend en Jan (Arien) de Groot zoo voorzig zelve als zig sterkmakende voor zijn zuster Adriaentje (Ariendr) de Groot beide kinderen van Neeltje (Teunisdr) de Groot in huw. verwekt bij Arien de Groot. Alle kinderen en kindskinderen van Cornelia (Hermensdr) Verwaard in huw. verwekt bij Teunis Cornelis van de Griend, bekennen ontvangen te hebben van de erfgenamen van Belitje (Claesdr) Rietveld wede van Claes Heijmense Middelkoop, 3 blz. verdeling met de volgende dd. 15-11-1764 en 12-7-1781. Nog genoemd Machiel ZUIJDENWIND x Adriaentje Claesse Middelkoop. Adriaentje leeft nog als wede van Pieter Rozendaal op 1-5-1799. 68,79,491

Cornelia married Theunis Cornelisz van de Griend in 1699.65 (Theunis Cornelisz van de Griend was born circa 1670.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.