Martijntje Maartens
(Circa 1560-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jacob Adriaans

Martijntje Maartens 717

  • Born: Circa 1560
  • Marriage: Jacob Adriaans 717

  General Notes:

copie trp. nr. 1471;
Benschop RA. f101 6-6-1633 (perceel 41) kw. nr. 16447
Comp. Martijntgen Maertensdr wede en boedelhoudster van zalgr. Jacob Adriaen Egbertsz voor haer selve en voor de helft geassisteerd met Gillis Jacobsz haer oudste zoon en voogd in deze, mitsgaders voorn Gillis Jacobsz, de rato caverende voor Aert Jacobsz zijn absente broeder en voor Marichgen Jacobsdr en Heijltgen Jacobsdr zijn absente zusters en Dammas Cornelisz als voogden over de nagelaten weeskinderen van Lijsgen Jacobsdr waarvan Dammis Cornelisz mitsgaders Thonis Harmens als man en voogd van zijne hvr. (Fijchgen Dammasdr) voorts Dammas Cornelisz de rato caverende voor Jan Dammas en Gerrit Jans van Homburch, zijn absente mondige zoon en zwager, respectievelijk Egbert Jacobsz en Adriaen Jacobsz, mitsgaders Claes Thonis als man en voogd van Trijntgen Jacobs, Adriaen Egbertsz, tesamen voor 8/9 parten in de andere helft aan Dirck Jacobsz hun comp. zoon, broeder, zwager en oom die zelf het resterende 1/9 part in de helft is competerende.
mrg. landts gemeen in een weer van 6 mrg. gelegen op de zuidzijde van Benschop, beneden de kerk, strekkende uit de halve Benschopperwetering tot de halve landscheiding van Lopik, oostw de comparanten met 8 mrg. en westw Claes Thonis met 6 mrg.

Comp. Martijntgen Maertensdr wede van zalgr. Jacob Adriaen Egbertsz voor haer selve en voor de helft geassisteerd met Gillis Jacobsz haer oudste zoon en voogd in deze, mitsgaders voorn Gillis Jacobsz, Egbert Jacobsz, Aert Jacobsz, Adriaen Jaconsz en Dirck Jacobsz ieder voor zich selven, Dammas Cornelisz als vader en voorn Gillis Jacobsz als voogden over de onmondige nagelaten weeskinderen verweckt door Dammas bij Lijsgen Jacobsdr, mitsgaders Adriaen Dammasz en Jan Dammasz, Gerrit Jansz van Homburch als man en voogd van Marrichjen Dammasdr en Fijchgen Dammasdr wede van Thonis Harmens gesterkt zijnde met voorn Adriaen Dammasz haar oudste broer met hun vieren mondige kinderen van Lijsgen Jacobsdr, Claes Thonisz als man en voogd van Trijntgen Jacobsdr, mitsgaders Marrichjen Jacobsdr en Heijltjen Jacobsdr, gesterk zijnde met Voorn Gillis Jacobsz haar oudste broerder en als voogd in deze, alle tesamen kinderen en kindskinderen van voorn Jacob Adriaen Egbertsz voor de andere helft aan Jacob Adriaensz Amerfoorder in Benschop een huijsgen en getimmerte met 4 mrg. landts staande en gelegen op de zuidzijde van Benschop beneden de kerk, strekkende uit de halve Benschopper voorwetering tot de halve landscheideing van Lopik toe.
oostw de wede Peter Adriaensz Putten met 4 mrg. en westw Cornelis Adriaensz
Amersfoorder met 11 mrg.

Benschop RA. f.139 13-6-1637 (perceel 42) trp. nr. 1518
Comp. Aert ende Adriaen Jacobsz gebroeders elcx voor haer selven, Claes
Thonisz als man en voogd sijner hvr., Jan Dammasz voor hem selven, Sijchgen
Dammasdr gesterckt met Dammas Cornelisz haer vader enden selve Dammas
Cornelisz vervangende ende rato caverende voor Gerardt van Homburch als
getrouwt hebbende Marrichgen Dammasdr, mitsgaders voor alle sijne absente
mondige als onmondige kinderen bij Lijsgen Jacobsdr verweckt, Neeltje
Cornelis wede van Gillis Jacobs die van haer kinderen verticht en de schout
als gecoren voocht in desen, item den voors Adriaen Jacobsz en Gerrit
Petersz uijt Cappel als oomen en bloedtvoochden van het nagelaten weeskindt
van Egbert Jacobsz verweckt bij Hillichgen Petersdr, mitsgaders den selven
Adriaen Jacobsz noch als oom en voocht van't nagelaten weeskindt van Dirck
Jacobsz verweckt bij Grietgen Henricxdr tesamen kinderen en kindskinderen
van zalgr. Jacob Adriaen Egbertsz ende Martijntje Maertensdr, etc.
Trp. aan Cornelis Henricxsz Lange ende Heijltgen Jacobsdr echtluiden alhier
7/8 parten in 8 mrg. landts met huijs, hof, berch, schuijr en bepotingen
etc. Staende en gelegen op de zuidzijde van Benschop beneden de kerk,
strekkende uit de Benschopper voorwetering tot aan de halve landscheiding
van Lopick toe, oostw Ichgen Arisse met 7 mrg. en westw weeskind van Dirck
Jacobs met 6 mrg. 462

Martijntje married Jacob Adriaans, son of Adriaan Egberts and ? ?.717 (Jacob Adriaans was born circa 1560.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.