Heijmen
(Circa 1535-)
? ?
(-)
Maarten Jans
(1529-)
? ?
(-)
Cornelis Heijmens
(Circa 1565-)
Maria Maartens
(Circa 1565-)
Heijmen Cornelisz
(Circa 1600-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Anna Jans

Heijmen Cornelisz 508,763,764

  • Born: Circa 1600, Zijderveld 508
  • Marriage: Anna Jans 13 february 1629, Heicop 508,763,764

  General Notes:

2-8-1628
Johan Christiaensz substituut richter, Johan Reijersz STERCK, Dirck Aertsz DE KRUIJFF en Johan Roeloffsz DE VOS schepenen.
Cornelis Heijmensz won op Zijderveld, testeert met consent van zijn 4 kinderen, met name Heijmen, Jan, Gerrichgen en Aelken Cornelis, als volgt (krachtens octrooij hem verleend dd 5-8- 1615 van Willem van Oranje):
1. zijn oudste zoon Heijmen Cornelisz (ongehuwd) erft het leengoet; nog een hofstede en huis met 5m4h, waarin comparant nu woont, liggende op Bogrij onder de 17 Hoeven; nog 1m op Over Boecoop.
2. zijn zoon Jan Cornelisz (ongehuwd) erft een hofstad en huis en 4m te Bolgrije i/d 17 Hoeven zijnde leengoed van VAN BREDERODE, die comparant onlangs gekocht heeft van H.. Bastiaensz; nog 2m1h op Over Boeicoop, zijnde leengoed v/d prins van Oranje en die comparant onlangs gekocht heeft van rentmr PIJLL van wege de kinderen van Maxmiliaen DE MONTENEGO X Emmeken Willems za; nog 2m op Over Boeicoop mede leengoed v/d prins van Oranje, genaamd 'de Speldemaker' en die comparant gekocht heeft van Cornelis Hermensz.
3. zijn oudste dochter Gerrichgen Cornelis X Gerrit Japersz erft 2m op Over Boeicoop, ook leengoed v/d Prins van Oranje en die comparant gekocht heeft van Arien Willems; nog 2m op Bolgrij i/d 17 Hoeven gemeen met haar zuster Aelken in 4m achter Willemtgen Gerrits SCHEER en waarin Aelken 2m zal hebben voor haar moeders goed; nog 3m op Over Zijderveld genaamd' de Stelcamp?', zijnde leengoed v/d graaf van Culemborg.
4. zijn jongste dochter Aelken Cornelis (ongehuwd) zal hebben 5m4 op Over Boeicoop, zijnde leengoed v/d prins van Oranje, graaf van Leerdam, testateur aangekomen door overlijden van zijn broer Jan Heijmensz; nog 2m op Bolgrij i/d 17 Hoeven, die testateur gekocht heeft van Jkr PREIJS; nog 2m op Over Zijderveld, bov Jan Otten.

fol v; 1-6-1660
Anna Jans wde van Heijmen Cornelisz geassisteerd met haar zwager Jan Tonissen TUCKER en haar neef Jan Andriesz en in dese zaak haar momboirs, Jan Cornelis Heijmensen voor hem zelf, Aert Gijsbertsz X Gerrichgen Cornelis Heijmens en Cornelis en Joost Govertsz nagelaten mondige kinderen van za Govert Joosten en Aertgen Cornelis Heijmens (de laatste 2 gehuwd ?), mede voor hun zelf, en alle erfgenamen v/d voorn Heijmen Cornelisz za, verkl geloot te hebben op 22-4-1653, hetgeen za Heijmen Cornelisz X Anna Jans 'staande hun echt gewonnen hadden', en wel als volgt:
1. Anna Jans: 4m in Boeicoop in 't 2e weer van boven af, zijnde leengoed a/d prins van Oranje als graaf van Leerdam; nog e van 4m mede aldaar en mede leenroerig als boven en gekomen van Claes Alphertsen; nog een vogelkooi onder Vianen met de helft van 3m daaraan gelegen; nog 3m op Bolgrij genaamd 'het weeshuiskamp'; nog 2m in't RechtvLee, gekocht van Lenert Ariensz.
2. De voorn erfgenamen met hun drien: 3m op Boeicoop, leenroerig a/d prins van Oranje, gemeen voor met de kinderen van Gerrichgen Cornelis en de kinderen van Govert Joosten; nog e part van 4m mede aldaar en gecomen van Claes Alphertsz, zijnde leengoed v/d voorn prins;
een hofstedeke groot 5h op Bolgrij gecocht van IJsbrant Tonisz; nog 8h aldaar gecocht van Jacob Reijersz; nog 7h aldaar gecocht van Cornelis Bastiaensz; nog 2m1h genaamd 'de Caacamp' mede op Bolgrij bij de hofstede, die de wde in lijftocht bezit; nog een vogelkooi op Bolgrij groot 1m, gecocht van Lijsbeth Gerrits; nog 1m i/d Gauwenes gekocht v/d kinderen van Aert Gijsbertsz DE KEIJSER. 764

Heijmen married Anna Jans on 13 february 1629 in Heicop 508,763.,764 (Anna Jans was born in Heicop 508.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.