arrow
Simon Pieters
(Circa 1530-Before 1586)
Anna Rochusdr
(Circa 1535-Before 1613)
Hendrik Cornelisz van Hof
(Circa 1560-After 1620)
Marrigje Simons
(Circa 1568-After 1638)
Pietertje Hendriks van Hof
(Circa 1590-Between 1655)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pieter Florisz Dogterom

Pietertje Hendriks van Hof 24,28,53,65,73

  • Born: Circa 1590, Meerkerk 73
  • Marriage: Pieter Florisz Dogterom 28,53,65
  • Died: Between 12 july 1655 and 22 december 1656, about age 65 53

  General Notes:

Meerkerk RA.3 19-8-1654
Comp. de voochden Jan Otten Vermeer en Adriaen Henricx van Hoff, over de
minderjarige weeskinderen van Floris Pieters x Geertgen Otten, trp. van 1 mrg. op de duijnen ten behoeve van Peterken Henricx wede wijlen Pieter Florisz, tevens trp. ten behoeve van Cornelis Henricx de cleijne man en voogd van Lijntge Pieters 7 hont weijland op Broeck

[RA Meerkerk 23 11-12-1654] (dit stuk met ander handschrift)
Comp. Cornelis Hendricks de Groot als man en voogd van Marrigje Pieters ende Cornelis Hendricks de Cleijnen als getrout hebbende Lijntje Pieters, mitsgaders Jan Otten Vermeer ende Adriaen Hendricks van Hoff als voogden vande nagelaten onm. kinderen van Floris Pieters zalgr. op de approb. van de Drossaert ter eenre ende Jan Gerrits den Uijl won. te Langerak als in echte gehad hebbende Aeltje Pieters salgr. alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Pieter Florisz Doctorum hare vader resp. grootvader (Pieterke Hendricks wel vermeld) , testament van 25-1-1649
Jan Gerrits den Uijl 285 guld
verderop is "de" bij Groot en Cleijn doorgehaald

[N.A. weeskamer Langerak 2 fol. 129v] Compareerden Jan Gerritsz. den Uijl laatst wedr. van Aeltgen Pieters ter eenre, ende Cornelis Hendrickse de Cleijne, won. Meerkercksbroeck en getr. met Lijntgen Pieters, en gelastichde van Pietertgen Hendrickse wede van Pieter Floris Dochterom, mede won. aldaar zijn schoonmoeder en grootmoeder van de nagelaten kinderen en hij als behuwd-oom en voogd over de nagelaten kinderen van Aeltgen Pieters en Jan Gerritsz. den Uijl, met namen Gerrit Jansz. 7 en Niesgen Jans 4 jaar, ter andere zijde. Zij komen na examinatie des boedels en scheiding overeen. Jan Gerritsz. zal zijn kinderen opvoeden en alimenteren tot haren mondigen dage ofte huwelijken state, waartegen Den Uijl zal houden de gehele boedel die hij gemeen had met zijn huisvrouw. Op voorwaarde dat de kinderen nooit zullen worden aangesproken voor welke schuld dan ook. De kinderen zullen hebben hun moeders deel in de nalatenschap van hun voorn. grootmoeder, te versterven van het ene kind op het andere en mocht het laatste kind zonder nakomelingen overlijden, dan zal de ene helft gaan naar vaders zijde en de andere helft naar moeders zijde. Mocht Pietertgen Henricx overlijden binnen de minderjarigheid van de kinderen, dan zal de bovengenoemde Den Uijl het vruchtgebruik hebben. Jan Gerritsz. den Uijl zal ook sodanige zijne gerechtigheid hebben in de goederen van der voors. kinderen grootvader die door Pietertgen Henricxdr. in lijftocht worden bezeten. [] 6-7-1655. Gezien bij de secretaris 12-7-1655.

Meerkerk RA.23 19-8-1654
Comp. Pieterken Hendricks wede van Pieter Floris Dorchterom won. in Broeck en
belooft aen te nemen etc. de erfenis. Sijmon Jans de Best te Langerak een obligatie van 900 car. guld etc. ten laste van de boedel. zij zal cost en schadeloos houden Cornelis Hendricks de Groot en Cornelis Hendricks de Cleijne haere zwagers [schoonzoons} mitsgaders de kinderen ofte voochden van de onm. kinderen van Floris Pieters hare soon idem bovenstaande personen een acte van schuldbekentenisse

Meerkerk RA.3 11-6-1656
Comp. Pieterken Hendricks wede won. in't Meerkerksbroeck is schuldig aan Neeltje Segers wede van Sijmon Jansen de Best 900, ter vervanging van 2 obligaties onderpand 1 mrg weijlant op de duijnen oostw. Claes Leenderts en westw Cornelis Hendricks de groot 24,73

Pietertje married Pieter Florisz Dogterom 28,53.,65 (Pieter Florisz Dogterom was born circa 1585 in Meerkerk 73 and died before 12 july 1655 in Meerkerkerbroek 53,65.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.