arrow
Evert Florisz
(Circa 1580-After 1647)
Geertje Panks
(-)
Aart Ponsz Dobbe
(Circa 1585-)
Lijsbeth Hendriks
(-)
Pancras Everts
(-)
Marrigje Aarts Dobbe
(-)
Jan Panks van Dijk
(Circa 1630-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Niesje Joosts

2. Crijntje Cornelisdr in 't Holl
3. Geertje Jans Vermeij

Jan Panks van Dijk 1860

  • Born: Circa 1630
  • Marriage: (1): Niesje Joosts 1652, Oudewater 1860
  • Marriage: (2): Crijntje Cornelisdr in 't Holl 7 april 1662, Waarder 1860
  • Marriage: (3): Geertje Jans Vermeij 25 february 1663, Waarder 867,1860

  General Notes:

Melkveehouder, kaasmaker en hennepteler. Heemraad, schepen en kerkmeester te Waarder.

Op 4 januari 1663 verschenen voor schout en weesmeesters te Waarder JAN PANCKES VAN DIJCK, wonende oosteinde van Waarder, weduwnaar en boedelhouder van zaliger CRIJNTJE CORNELIS zijn laatste overleden huijsvrouw ter ene zijde en CORNELIS GIJSBERTSZ IN 'T HOLL, vader Van CRIJNTJE CORNELIS zaliger ende grootvader en oppervoocht van het weeskind ter andere zijde. De akte betreft boedelscheiding. De vader belooft het weeskind EVERT JANSZ te onderhouden tot hij meerderjarig is of trouwt en dan als uitkoop te betalen vijf honderd carolus guldens van
XL en de gouden ring van CRIJNTJE CORNELIS. Waarborg is vijf morgen land in het oosteinde van Waarder, belend ten oosten Jan Gerritsz den Oudsten en ten westen Jan Pancken boedelhouder voornoemd.
Opgemaakt voor Cornelis Willemsz Loij, schout, Jan Gerritsz den Oudsten en Cornelis Geerlofsz Berchshoeff, weesmeesters te Waarder.
Op 20 februari 1692 zijn de 500 gulden aan EVERT JANSZ voldaan, waarmee de borg, de 5 morgen land, welke nu aan Gerrit Jansen Hoogendoorn behoren, vrij komt. 1860,2243

Jan married Niesje Joosts in 1652 in Oudewater.1860 (Niesje Joosts was born circa 1630 in Willeskop 1860 and died in march 1661 1860.)

Jan also married Crijntje Cornelisdr in 't Holl, daughter of Cornelis Gijsberts in 't Holl and ? ?, on 7 april 1662 in Waarder.1860 (Crijntje Cornelisdr in 't Holl was born circa 1635 and died before 4 january 1663 1860.)

Jan also married Geertje Jans Vermeij on 25 february 1663 in Waarder 867.,1860

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.