Aalbert Aalberts van Soest
(Circa 1660-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Engeltje Rutgers

Aalbert Aalberts van Soest 600,895,1235

  • Born: Circa 1660
  • Marriage: Engeltje Rutgers 600

  General Notes:

Op 23-8-1683 machtigden Anthony Wemmers, echtgenoot van Mariken Rutten, en Aelbert Aelbertsz., echtgenoot van Engelken Rutten, als erfgenamen van Sijken Ariens Black mr. Jacob van Ravesteijn, procureur voor het Hof van Holland, om aldaar en ook voor de Hoge Raad van Holland, te procederen tegen Adriaen Pieterse de Groot c.s.

Op 12-6-1684 maakten Aelbert Aelbertsz. en Engelken Rutten, onder verwijzing naar hun huwelijkse voorwaarden van 7-11-168 1, hun testament (op de langstlevende)

Op 18-11-1693 machtigden Maria Rutten, wed. van Anthony Wemmers en Engeltie Rutten, wed. van Aelbert Aelbertsz., mr. Jacob van Ravesteijn, procureur voor de Hoge Raad van Holland, om te procederen tegen Arien Pieterse de Groot c.s.

Op 20-8-1703 compareerde Martinus Mekern, notaris te Gorinchem, Engeltie Rutten, wed. van Aalbert Aalbertsz., die na revocatie van alle voorgaande testamenten etc. tot haar erfgenamen nomineert haar drie kinderen, met name Aaltie, Ruth en Adriaantie Aalberts, en stelt als enige voogd hierover Coenraad Wemmers, haar neef, mede wonende op Blokland

Op 11-2-1715 verklaarden Johan de Groot, schout van Hoogblokland, getrouwd met Aaltie Aalberts, dochter van Engeltie Rutten, wed. van Aalbert Aalberts, ter eenre, en Coenraad, Anthony en Dirck Wemmers, mede namens Ruth Wemmers, kinderen van Anthony Wemmers en Maria Rutten, ter andere zijde, gedeeld en gescheiden te hebben 3,5 morgen land gelegen achter Arkel. 600

Aalbert married Engeltje Rutgers, daughter of Rutger Adriaans and Adriaantje Willems van Muijlwijck.600

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.