Berend Schurink
(Circa 1685-After 1751)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aalken Verwoold

Berend Schurink 768

  • Born: Circa 1685
  • Marriage: Aalken Verwoold 768
  • Died: After 16 july 1751, after age 66 768

  General Notes:

Landgericht Enschede 2-3-1724 011.414
... erscheenen sijn Berend Schurinck ende Everd Schouwinck in qualiteit als naeste verwanten ende momboiren van de kinderen van Jan Welmerssen Weustinck, ende Rolefken Schurink van den Heuw ...

Landgericht Enschede 10-7-1748 013.151
Berent Schurink en Aalken Verwoolt eheluiden ...
... legateeren ... an haare dogter Stijntjen Schuirink getrout an Gerrit Schouwink sodane honderd daalders als an haar testatrix voorschreven bij testament van haar broer Jan Heulscher sijn vooraf gemaakt ... blijvende vervolgens haare vorige vermakinge off huwelixe voorwaarden tusschen Hermen Wolterinkhoff en haare dogter Geertjen Schuirink opgerigt in vollen waarden ...

Landgericht Enschede 16-7-1751 027.035
Kinnelijk zij hier mede hoe dat Eva Schuirink weduwe van wijlen Albert Hanenberg in deezen geass. met haar vaeder Berent Schuirink ... een maagscheidinge heeft gehouden met ... Albert ter Horst en Willem Walmink als aangestelde mombaaren der minderjarigen kinderen van wijlen Albert Hanenberg bij gemelte sijn huisvrouwe in egte geteelt ...
Dat daarenbooven de gezeide haere vijf kinderen met namen Herman, Jenneken, Hindr., Gerrit en Janna Hanenberg ...
Was geteekent met verscheiden handen en merken
Eva Schuurink
Berent Schuurink
Hermen Wolterinkhoff
Albert ter Horst
Willem Walmink
Gerrit Schouwink
Lucas ter Borg 768

Berend married Aalken Verwoold.768 (Aalken Verwoold was born circa 1685.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.