Roelof Drienerhorst
(Circa 1705-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Eva Geerdink

Roelof Drienerhorst 1760,2278

  • Born: Circa 1705
  • Marriage: Eva Geerdink 1760

  General Notes:

Landgericht Enschede 29-3-1729 050.009
... erschenen Roleff Drijnerhorst de oudste der naegelaatene kinderen van wijlen Jan Drijnerhorst en deszelfs afgeleefde ehevrouw, neffens Hermen Witbreukte, Hermen Wagelers Kuper en Hermen Flack als derselver naeste bueren ...

Landgericht Enschede 13-12-1760 027.165vo
... maagscheid is gehouden tussen Jenneken Drienerhorst weduwe van wijlen Jan Drienerhorst in deesen geassisteert met haar vader en moeder ter eenre en de aangestelde mombaren Willem Agterhorst en Lucas Wermink over de onmundige kinderen ... met naamen Herman, Janna, Jannes en Eva ter anderen zijde.
Eerstelijk ... dat de voorn. vier kinderen voor vaders goed toekoomt ... eene somma van 1071 car. gulden tien st. welke voorn. somma blijft gevestigt in het staander ehe aangekogte caterstedeken off plaatsjen het Walhoff thans door Hendrik Walhoff wordende bewoond en dewijle gen. plaatsjen is aangekogt voor eene somma van 1460 gulden zoo blijft de moeder daarin behouden eene somma van f388-10.
Ten tweeden zullen de zoons zamen voor haar ... trekken de vaders ... gereetschap ... en de beijde dogters de twee kisten met het daarin sijnde linnen ...
Ten derden zoo wanneer de oudste zoon Herman den ouderdom van 16 jaaren bereikt zal hebben ... tot zoolange de andere zoon meede den ouderdom van 16 jaren bereikt zal hebben ...
Ten vierden zoo ... de beijde meijsjes den ouderdom van 16 jaaren zullen hebben bereikt ...
Ten vijffden wanneer de kinderen den ouderdom van 18 jaaren zullen hebben bereikt ... en bij aldien eene der kinderen 't eerste koomt ... te trouwen zoo zal het zelve het voorn. caterstedeken kunnen beploegen en aanvaarden dog zoo wanneer onvermoedelijk de de moeder en haar toekomende eheman op de plaatze thans door der kinderen bestevader en bestemoeder wordende bebouwt niet mogte kunnen blijven en in voorn. bouwinge nae overlijden van de voorn. bestevader niet continueerden zoo zullen dieselve het voorn. caterstedeken kunnen aanlasten, beploegen en bewoonen haar leeven lang ...
Ten sesden beloofft ... de moeder ... haare ... vier kinderen in kost, drank, en klederen ordentelijk te verpleegen ...
[Getekend:] Jenneken Drienerhorst, Willem Agterhorst, Lucas Wermink als mombaar, Roeloff Drienerhorst voor hem en sijne huijsvrouwe ... 2278

Roelof married Eva Geerdink.1760 (Eva Geerdink was born circa 1705.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.