Hessel Segers
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Lijsje Jans

Hessel Segers 600

  • Marriage: Lijsje Jans 600

  General Notes:

fol 296 4-3-1551
Rombout DE VRIESE Janss verklaart op 29-4-1551 weer te verschijnen en Jan Heijmanss als gemachtigde van Lijske Jan Petersdr en haar zuster Soetge Jan Petersdr en van Alardt DE ROOIJ Aerdtss X Trijntgen Huigendr; Lijske Jan Petersdr is gehuwd met Hessel Segerss.

fol 172 19-1-1554
Hessel Zegerss X Elijsabeth Jansdr en Soetgen Jansdr vercopen aan Lenart Heijnricxs 6 m op Hoornaar, ow Adriaentge Nijs Janss wde met haar kinderen en ww de heerwech, strekk v/d Giessen af tot Willem Janss toe.

fol 188 22-5-1554
Gerit Gerit Janss X Marijke Claes Vriendtsdr (??) za te eenre
en
Hessel Segherss X Lijske Jansdr en Soetge Jansdr zijnde haar zuster, beiden alleen erfgenamen van hun moeder voorn Marijke za, enz verklaren allen ten huijse van Gerit COOLEN Geritss weert in de Engel, deling, enz; gesproken wordt over 8 m in Lang-Nuland gecomen van Ael Jan Vastaertss:
Gerit Gerit Janss: 8 m op Cort-Nuland gecomen van Adriaen Janss VAN BUEREN; nog 8 m op Cort-Nuland gecomen van Cornelis Michielss SCHIMMELPENNINCK; nog 5 m op Heukelum gecomen van Mary THOELLENAERS; nog 11 h op Cort-Nuland gecomen van Robbrecht Roeloffss op Kedichem,
de erfgenamen van Mary Claesdr: 7 m gecomen van Jan Lauwen, plus nog rentebrieven enz. 600

Hessel married Lijsje Jans, daughter of Jan Pieters and Private.600

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.