Cornelis
(-)
? ?
(-)
Theunis Claasz Stolker
(-)
Nelligje Cornelisdr
(-)
Machteld Theunisdr
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cornelis Jillisz

Machteld Theunisdr 751

  • Marriage: Cornelis Jillisz 751

  General Notes:

14. d.d. 10-6-1631
Cornelis Thonisz., Claes Thonisz., Pieter Thonisz., Dirck Thonisz., Mechteltgen Thonis, Emmeken Thonis, Belichgen Thonis ende Aeltgen Thonisz., geass. met de voorn. hare broeders, Cornelis Gillisz., getr. hebbende Machteltgen Thonisdr., item de voorn. Cornelis Thonisz. ende Anthonis Lenertsz., won. in Neder-Slingelant, als voogden van Maritgen Cornelis, nagelaten weeskint van Cornelis Lenertsz. en Pietertgen Thonis, de voorn. Cornelis Thonisz. noch als oom ende voocht van 't onmondige weeskint van voors. Pietertgen Thonisdr. gen Thonis Jacobsz. verwekt bij Jacob Aryensz., allen kinderen, kintskinderen ende erffgenaemen van Thonis Claesz. Stollicker ende Nelleken Cornelisdr., tr. aan Hendrick Sanders, haerluyden oom won. op Noordpolsbroek, een hoffstede met huys, berch etc. en 5 morgen 3 hont land, en de actie tot huyre van 6 morgen 3 hont bruycklant van de heer van Polsbroek ende 't Gasthuys tot Montfoort, gemeen in dese heerlijkheid, strekkende vuytte halve voorwetering tot de halve Lopicker landscheydinge toe, belent int geheel ten oosten St. Joost Altaer tot Montfoort, en ten westen Pieter Gerritsz. Rietvelt. 751

Machteld married Cornelis Jillisz.751

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.