Willem Jans
(-)
Annigje Willems
(-)
Sander Willems
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Bastiaantje Theunisdr

Sander Willems 600

  • Marriage: Bastiaantje Theunisdr 609

  General Notes:

fol 122 26-4-1603
Dirck Berntss X Metge Willemsdr renuncieert de goederen aangecomen door dode van haar ouders Willem Janss za X Anneke Willemsdr za en dat ten behoeve van haar broers, zwager en zuster Gherit Willemss, Sander Willemss, Lambert Peterss VAN MUIJLWIJCK X Peterke Willemsdr en Marijke Willemsdr.

fol 122v/123v 26-4-1603
Gherit Willemss, Sander Willemss, Lambert Peterss VAN MUIJLWIJCK X Peterke Willemsdr en Marijke Willemsdr tesamen kinderen van Willem Janss za X Anneke Willemsdr za in hun leven gewoond hebbende in 't laageind van Middelcoop, deling en wel als volgt:
Gherit Willemss: 1 camp gen "de Baesel" groot 4m en daar 20h van en waarvan ene Wouter Willemss tot Utrecht ook voor 4h competeert, ow voorn Wouter Willemss en ww Metge Hubert Janssdr; nog 2m buitendijks op het Heukelomse Broek gen Thonis Maessen, bov de erfgenamen van Cornelis Jan Ghijssen cum suis en ben de kerk van Heukelum,
Lambert Peterss VAN MUIJLWIJCK nom ux: de oostzijde v/d werff met de gehele huijsinghe t/d damsteghe in 't laageind van Middelcoop en waarin Willem Janss te wonen placht met nog 2m waarvan 1m onverdeeld met de voorn Wouter Maess (!!); nog 10h op Heukelum gen "Buijnerscamp", ow Henrick Janss MOL en ww de gemenelands buijnerss wech van Heukelum,
Marijke Willemsdr: het westeinde v/d werf t/d halve damsteghe met ook 3m daarachter gelegen op 't laageind van Middelcoop, bov Lambert VAN MUIJLWIJCK en ben Neelke Huberts wde; nog een camp op Heukelum gen "de Buijnerscamp" onverdeeld met de voorn Lambert VAN MUIJLWIJCK, bov Henrick Janss MOL en ben de gemenelands weg gen "de Buijnersse weg",
Sander Willemss: huis en hofstad gen "de Hooge Werf" gelegen te Heukelum ofte Vogelswerf, bov Henrick Jan SCHALCKENS en ben zijn zwager Dirck Berntss; nog 3m buitendijks in 't Heukelumse Broek, bov de erfgenamen van Merten Willem Coenen en ben Goossen Jacobss; nog 3m op Spijk, bov de Spijkse zijven en ben Hubert Janss.

fol 219 1-2-1631
Bastiaentien Thonis X Sander Willemss za verkl schuldig te zijn aan Gerrit Willemss MIDDELCOOP, Thijmen Peterss X Maijke Peters, Jan Wouterss voorhemzelf en Lambert Peterss X Peterke Willems za als voogd van hun 4 kinderen 1.000 gld met als onderpand een hofstede groot 5m op Over Heicoop waarin zij nu in woont, bov Jan Lenertss en ben de erfgenamen van Heijmen Henricxs, strekk v/d opstal v/d Huijbert tot Thonis Rutten. (Gerefereerd wordt aan een contract tussen partijen dd 30-1-1631 verleden alhier voor schepenen; de 2e partij zou dan 1.000 gld na haar overlijden uitgekeerd krijgen). 600

Sander married Bastiaantje Theunisdr.609

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.