Huijbert Maartens
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Neeltje Everts van Buuren

Huijbert Maartens 609

  • Marriage: Neeltje Everts van Buuren 609

  General Notes:

fol 38/39 11-5-1623
Bart Corneliss voor hemzelf, Cornelis Jansen X Aeltien Corneliss, Hubert Mertenss X Neeltien Evers, Arien Corneliss X Anneke Evers en de voorn Bart Corneliss voor de 5 kinderen van Cornelis Everss za en Mari Wouters X Wouter HAGEN za, tesamen erfgenamen van Griettien Cornelis za gewesene huisvrouw van Claes Jansen hare resp. broer, moeije en tr aan Aert Corneliss VAN BUEREN en de erfgenaam van zijn za huijsvrouw Hendricxske Matheuss 17h op Hoog Middelcoop hun aengecomen door dode van de voorn Griettien Cornelis (vertichtingsbrief 7-6-1606), bov Gijsbert Corneliss en ben Claes Jansen, strekk v/h Loosdorper kijlspit af tot Hendrick Gerritss SCHEER.

nr 249 26-3-1625
Comp Adriaentge Woutersdr won te Middelcoop X Barth Corneliss VAN BUIJREN za geass met haar gekozen vgd Jan Govertss te eenre en
Cornelis Janss X Aeltge Cornelisdr, Huijbert Meertenss X Neeltgen Evertsdr za, Dirricxke Cornelisdr X Cornelis Evertss za, Arien Corneliss X Anneken Evertsdr allen zusters en broers en kinderen en daarom alleen erfgenamen van de voorn Barth VAN BUEREN Cornelisse te andere, deling ten overstaan v/d schout van Leerbroek Cornelis Cornelisse als volgt:
Adriaentge Woutersdr: huis en hofstede groot 8 m op Middelcoop, ow Gijsbert Meeuss naast geerft, strekk v/d Leerbroekse opslag t/d Zeerickse opstal toe; nog 1 m 5 h op Leerbroek in 5 m gemeen en onverdeeld met de voorn Cornelis Janss en de heilige geest te Leerbroek in een weer gen "de bijl", ww de heilige geest te Gorcum; nog 2 m 3 h op Leerbroek, ow het voorn weer, strekk v/d Middelcoopse voordijk af tot eerste halve dwarssloot toe; nog 7 h gelegen als voren, ww het voorn weer "de bijl", ow de voorn erfgenamen, strekk v/d cleijne halve wetering af t/h land van Cornelis Janss,
Cornelis Janss, Huijbert Meertenss en Dirricxke Cornelisdr met haar kinderen: 3 m op Middelcoop, ow Huich Willemss, ww Cornelis Geeritss naast geerft, strekk v/d halve middelwetering af t/d 1ste halve dwarssloot toe; nog 3 m op Leerbroek, ow de heilige geest te Leerbroek, ww de voorn Cornelis Janss naast geerft, strekk v/d halve cleijne wetering af tot "Cornelis Geeritss hoocht" toe;
verder blijkt dat de overledene Barth Corneliss een broer heeft gen Aert VAN BUEREN Corneliss die zijn leven lang v/d voorn wde 100 guldens per jaar zal ontvangen.

nr 128 2-9-1630
Huijbert Meertenss won te Vianen X Neeltge Eversdr za en Dircxke Hendricx X Cornelis Everss za ook won te Vianen geass met haar gekozen vgd Ghijsbert Barten won te Vianen te eenre en
Adriaen Corneliss Jonghe HAEGHSMAN won in het Recht van Leede X Anneke Evertsdr te andere gaan deling aan van 3 m gecornen van Bartholt VAN BUIJREN za als volgt:
Adriaen Corneliss: 1 m op 't laageind van Middelcoop, strekk v/d halve dwarssloot van Cornelis Janss t/d middelwetering toe, ow Cornelis Janss, ww Cornelis Geeritss, de voorn wde met Huibert Meertenss: 1 m op Leerbroek, strekk v/d Leerbroekse middelwetering af t/d halve sloot van Cornelis Geertss, ow de heilige geest van Leerbroek, ww Cornelis Janss. 609

Huijbert married Neeltje Everts van Buuren, daughter of Evert Cornelisz van Buuren and ? ?.609

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.