Jan Bouwhuis
(-)
Engele Bouwhuis
(-)
Hendrik Bouwhuis
(1752-1822)

 

Family Links

Spouses/Children::
Geertruid Walhof

Hendrik Bouwhuis 19

  • Born: 1752, Lonneker
  • Marriage: Geertruid Walhof 19
  • Died: 6 november 1822, Lonneker, at age 70 19

  General Notes:

Landbouwer.

In de bijlagen bij het huwelijk van Johanna Bouwhuis:
Op heden ... is gecompareerd Johanna Bouwhuis, dienstmeid, wonende in de wijk Berghuizen gemeente Losser ... gevende te kennen ... te vergeefs om [een geboorte]akte heeft verzocht, alzoo haren naam niet in het doopboek te vinden is, ofschoon haar vader Hendrik Bouwhuis, daglooner, zeker weet, dat zij in het begin van het jaar zeventienhonderd vijfennegentig alhier geboren en ten huize van eenen Gerrit Jan Davina gedoopt is ...
... de navolgende zeven getuigen:
Maria Schepers, zuigster, oud 73 jaren
Gerrit Jan Davina, oud 52 jaren, landman, wonende te Oldenzaal
Gerrit Lippers, oud 52 jaren
Gerrit Jan Kaptein, oud 45 jaren
Herman Nijmeijer, oud 35 jaren
Hendrik Schoppink, oud 35 jaren
Fenne Bulters, oud 43 jaren
landbouwers, wonende in Berghuizen dewelke personen ... aan ons gebben verklaard dat zij zeer goed kennen de rekwirante Johanna Bouwhuis voornoemd, alsmede haren voormelden vader Hendrik Bouwhuis, en dat zij ook zeer goed hebben gekend hare wijlen moeder Geertruida Walhof en dat zij met genoegzame zekerheid weten dat de requirante even over de zevenentwintig jaren oud is en geboren in den tijd toen deze stad vol Fransche troepen en de R.C. kerk vol paarden was in het begin van het jaar 1795 gevende de getuigen speciaal voor reden van wetenschap, de eerste, dat zij de wijlen moeder der rekwirante toen ter tijd als zuigster heeft bediend, de tweede dat de rekwirant ten zijnen huize als bloedverwant door den tijdelijken pastoor is gedoopt uit hoofde zijn eerwaarde zulks aan de pastorij niet kon verrigten uit hoofde van de vreemde troepen ... 19

Hendrik married Geertruid Walhof, daughter of Willem Slot and Stiene Walhof.19

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.