? Schouwink
(-)
? ?
(-)
Greetjen Schouwink
(Circa 1710-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Hermen Baardink

2. Jan Asveld

Greetjen Schouwink 1761

  • Born: Circa 1710
  • Marriage: (1): Hermen Baardink 1761,2612
  • Marriage: (2): Jan Asveld 1761

  General Notes:

Landgericht Enschede 15-1-1735 012.109
... erschenen sijn Greete Schouwink wedue van wijlen Herman Baerdinck aen den Plaej geassisteert met haar zwaager Jan in de Heurne als haaren ... mombaar in desen neffens Jan en Henrick Baerdinck beide als wettige mombaaren van des comparantinnen onmundige en minderjaarige dogter Geertien bij haar wijlen man voorschr. in egte geprocreeert ...

Landgericht Enschede 15-1-1742 012.510
... gecompareerd sijn Jan Asveld en Greete Schouwink sijn huisvrouw ... neffens Jan en Hendrik Baardink als mombaaren van het kind van wijlen haar broeder Herman Baardink Greetien genaamt bij gezeide Greete Schouwink in haar eerste ehe bij denselver verweckt en bekenden ingevolge vertoonde koopbrieff van den 23 april 1741 ... inwederoepelijk aen juffr. Margreta van Loo wed. Linthuis verkogt te hebben haare eijgen toebehoorende plaatse den Plaaij genaamt soo en als dieselve ... op den Conijnenberg in die Esmarkte ... is gelegen ... 2612

Greetjen married Hermen Baardink, son of ? Baardink and ? ? 1761.,2612

Greetjen also married Jan Asveld.1761 (Jan Asveld was born circa 1710.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.