Jan Asveld
(Circa 1710-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Greetjen Schouwink

Jan Asveld 19

  • Born: Circa 1710
  • Marriage: Greetjen Schouwink 1761

  General Notes:

"aan den Plaeij".

Landgericht Enschede 15-1-1742 012.510
... gecompareerd sijn Jan Asveld en Greete Schouwink sijn huisvrouw ... neffens Jan en Hendrik Baardink als mombaaren van het kind van wijlen haar broeder Herman Baardink Greetien genaamt bij gezeide Greete Schouwink in haar eerste ehe bij denselver verweckt en bekenden ingevolge vertoonde koopbrieff van den 23 april 1741 ... inwederoepelijk aen juffr. Margreta van Loo wed. Linthuis verkogt te hebben haare eijgen toebehoorende plaatse den Plaaij genaamt soo en als dieselve ... op den Conijnenberg in die Esmarkte ... is gelegen ...

Landgericht Enschede 7-2-1742 012.513
... erschenen sijn Jenneken Schouwink weduwe van Jan in de Heurne geassisteerd in desen met Jan Schouwink neffens Jan Asveld in den Plaai en Gerrit Segelink die beide laatste als mombaaren over de minderjaarige kinderen van gen.te Jenneken Schouwink bij haar wijlen eheman in egte verweckt ...

Landgericht Enschede 20-7-1768 029.214
... is een wettelijk houwelijk ingegaan en gesloten in 't bijwezen van wedersijts bestaande bloetverwanten tusschen die ... jongman Hermen Gerrissen als bruijdegon ter eener en die ... jonge dogter Fenneken Asveld in dezen geassisteert met haar swager Jan Woolderink als bruijt ter anderen zijden op manieren en conditien als volgd.
... Ten tweden is bij maniere van maagscheide nu overweginge, den buidel van Jan Asveld opgenomen te hebben met toestemming van zijne kinderen met namen Hermiena Asveld getrout an Jan Woolderink, en Luikes Asveld, Janna Asveld in dezen geassisteert met Jan Steenberg, en Aeltjen Asveld in dezen als mombaren daar over genoemt ... Hendrik Lentverd en Jan Sprakel. Zo hebben zij met malkanderen goed gevonden en verstaan, dat deze voorbenoomde bruijdegom met namen Hermen Gerrissen en zijn bruijt Fenneken Asveld zullen hebben te trekken alle inboedel des huizes ... mits dat hij Jan Asveld voor sig behoud het wevetouw met sijne gereetschap en een koperen potjen ... wijders zullen de andere kinderen met namen Hermiena getrout an Jan Woolderink en Luickes Asveld en Janna ... en Aeltjen Asveld ... wegens haar moederlijke goed ...
[getekend o.a.] Jan Asveld als vader van den bruijd, Luikas Asveld als broer van de bruijt, Jan Woldrenk qqa, Janna Asveld 1761,2612

Jan married Greetjen Schouwink, daughter of ? Schouwink and ? ?.1761 (Greetjen Schouwink was born circa 1710.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.