Lucas Willemsen
(Circa 1718-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Geertjen ten Brinke

2. Fenneken Berendsen
3. Elsken ter Borg

Lucas Willemsen 6,570,768

  • Born: Circa 1718
  • Marriage: (1): Geertjen ten Brinke 6,570
  • Marriage: (2): Fenneken Berendsen 768
  • Marriage: (3): Elsken ter Borg 768

  General Notes:

Landgericht Enschede 2-7-1752 070.017
Tegens saterdag den 22 julij citatie voor Lucas Wilmsen namens de wed. Jan ten Brinke aan Hendr. ten Kate ten einde om dat de spaeijdings van het huis door haar bewoont wort weggebragt.

Landgericht Enschede 14-10-1755 070.396
Is getuige over het geeven van condschap en over dit geval ook voor aff off nae die hier over ontfangene citatie van de wed. Ten Brinke van desselfs dogters off haar schoonsoon Lucas Willemsen of iemand anders ook gesproken hoe en wat te verclaren?

Landgericht Enschede 22-9-1760 014.057
... erschenen ... Hendrik Mertens en Jan Honhoff beijde nabuuren van Lucas Willemsen, inwonner van de wed. Jan ten Brinke welke comparanten verklaarden op gisteren avond de klokke ongeveer 8 a 9 uren geroepen te zijn ten huise van voorn. Lucas Willemsen dat destijds aldaar en ten sijnen huijse gekomen zijnde de huijsvrouw van voorn. Lucas Willemsen Fenneken Berentz genaamd ziek te bedde lag ... zijnde de voorn. Fenneken Berentz door een groot ongeluk ... deerlijk en dodelijk verbrand welke voorn. testatrice aan haar comparanten hadde verklaard ...
Dat haar testatricen uiterste wille was dat nae haar vooroverlijden zonder kind offte kinderen bij haaren eheman Lucas Willemsen te hebben verwekt sij testatrice denselven haaren eheman tot haaren eenigen waaren en universelen erffgenaam institueerde ... zoowel dat geene twelke haar van haar moeders goed reets is aangestorven ... alleenlijk daar van aen haaren nog in leeven zijnde vader Berent Teutelink Schukkinkwonner uitkerende de landregtelijke legitime portie ...

Landgericht Enschede 11-9-1773 072.561
Verklaard de tweede getuige Lucas Willemsen zes a vijfenvijftig jaaren oud ... te sijn.

Landgericht Enschede 6-2-1776 073.185
Verklaard de eerste get. Lukas Willemsen ongeveer 57 jaaren oud ... te zijn.

Landgericht Enschede 11-7-1792 030.121
Jannes Holtmaat als in huwelijk hebbende Geertjen Lucassen neemt de vrijheid ... bij deesen te demonstreeren hoe dat denzelven met zijne ehevrouw voorschreven tot nog toe is continueerende in enen onverdeelden boedel van zijn wijlen ouderen Lucas Lucassen en Elsken Borg geweesen egtelieden en welke laaste gemelde den gepasseerden jaar 1791 overleeden is; en vermits remonstrants vrouwen suster, Willemina Lucassen minderjaarig en thans dienende voor meijd bij Hermen Walmink aan den Remonstrant voor eenigen tijd aanzoek gedaan heeft om van hem en zijne huijsvrouwe te erlangen hetgeene haar voor haar erfportie competeerende uit den boedel van haare wijlen ouderen booven gemeld en daaromtrend met hem en zijne huijsvrouwe te scheijden en te deelen ...
... en waartoe hij de vrijheid neemt in voorslag te brengen desselvs zwaager Gerrit Lucassen midsgaders Lucas Busscher beijde bloedverwanten van Willemina Lucassen boovengemeld. 768

Lucas married Geertjen ten Brinke, daughter of Jan ten Brinke and Hermken Lutke Holzik 6.,570 (Geertjen ten Brinke was born circa 1725.)

Lucas also married Fenneken Berendsen, daughter of Berend Teutelink and ? ?.768 (Fenneken Berendsen was born circa 1730.)

Lucas also married Elsken ter Borg.768 (Elsken ter Borg died in 1791 768.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.