Jan Hendriksen Rosink
(Circa 1700-)
Enneken Lammerink
(Circa 1700-)
Jenneken Rosink
(1724-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Hendrik ter Mors

Jenneken Rosink 570

  • Born: Usselo 570
  • Christened: 16 july 1724, Enschede 570
  • Marriage: Hendrik ter Mors 570

  General Notes:

Landgericht Enschede 28-7-1760 019.210
... erschenen zijn Hendrik te Mors en desselfs huisvrouw Jenneken Roossink ... en Hendrik Roossink en desselfs huisvrouw Berentjen Hiddink ... en verklaerende sij comparanten van Lucas Nieuwenhuijs en desselfs huisvrouw Caatjen Stenvors vollenkomen voldaan en betaalt te zijn van sodaene somme van penningen als waar voor aan dieselve hebben verkogt haar eijgendoemelijk toebehoorende weijde off hooijmaate deels in de Esch en Twekkeler marken ... geleegen ...

Landgericht Enschede 11-1-1775 014.216
... erschenen is Judith Lammerink ...
... institueert sij testatrice ... en wel uit een sonderlinge liefde en genegentheid ... tot haere ... universeele erffgenaeme Albert Lammerink soone van Berent Lammerink en Mettjen Roosink ... alleenlijk uitkerende deese naevolgende legaten ...
... aen mijn geinstitueerde erfgenaams drie susters en broer met naeme Jenneken, Janna, Enneken en Jan Lammerink ...
... aen Hendrik Roosink nu Hedder en desselfs huisvrouwe ...
... aen Berentjen Leusink huisvrouwe van Arend Leusink ...
... aen Aeltjen Roosink huisvrouwe van Lucas Scholten ...
... aen Jenneken Roosink huisvrouwe van Hendrik ter Mors ... 768

Jenneken married Hendrik ter Mors, son of ? ter Mors and ? ?.570 (Hendrik ter Mors was born circa 1730.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.