Gerrit Assink
(Circa 1695-)
? ?
(-)
Berend Assink
(Circa 1725-1780)

 

Family Links

Spouses/Children::
Greete Verveld

Berend Assink 19

  • Born: Circa 1725
  • Marriage: Greete Verveld 19
  • Died: 13 april 1780, Enschede, at age 55 19

   Another name for Berend was Fenne Berend. 19

  General Notes:

Landgericht Enschede 29-9-1753 028.033
Staat en inventaris van der boedel van Geertruij Holtkamp wed. van Hendrik Assink geassisteert met haar broer Jan Holtkamp ...
... hebben geteeld twe kinders met namen Jan en Geertjen Assink ...
... en verders hebben zij bloetmombaren met namen Gerrit Assink als bestevader en Berent Assink als oom over de kinderen ...

Landgericht Enschede 8-5-1754 027.013vo
... is een deugdelijke maagscheidt opgerigt tussen ... Lucas Jansen weduwenaar van de overleedene Fenneken Verveld ter ener en de mombaaren Roelof Busscher en Berent Assink als oom over de onmundige kinderen met nam Gerrit en Fenneken bij zijne laaste overleedene vrouwe Fenneken Verveld ehelijk verwekt ter anderen zijde ...
... de toekoomende ehegade of stiefmoeder Geesken Ribbelink ...

Landgericht Enschede 9-7-1763 059.243
Hendrik Smalenbroek hebbende doen citeren de dogter van Lucas Assinkwoner om zig volgens beding ... in de huire te begeven waar aan zij zedert maij heeft gemanqueert, en de geciteerde hierop zelfs niet zijnde gecompareert, maar wel haar oom Berend Assink, voorgevende dat zij om sekere redenen niet in staat zoude zijn om te kunnen dienen ...

Landgericht Enschede 24-6-1765 029.033
[pagina ontbreekt]
... Veld nalatenschap kunnen trekken te samen een somma ... zoo is 't dat de beijde kinderen uit het eerste bedde met namen Berent Meijers en Jenneken Meijers in huwelijk hebbende Jan Horst ider kunnen trekken een somma van twee en seventig gulden drie st. 5 penninge en Gerrit en Fenneken Verveld uit het 2de bedde ook ieder kunnen trekken een somma van twee en seventig gulden drie st. 5 penninge waar over tot mombaren zijn gesteld Hermen op 't Verveld en Berent Assink, en de beijde kinderen uit het laatste bedde met namen Jan en Elisabeth Meijers ook ider kunnen trekken een somma van twee en seventig gulden drie st. 5 penninge waar over tot mombaren zijn gesteld Jan en Luijkes Meijers welke penningen zullen betaald worden uit de 368 gulden die Berent Meijers in den boedel schuldig is en uijt die 400 guld. die de zoon Gerrit ... moet uitkeeren ...
[getekend o.a.] Geesken Ribels wed. Luijkes Verveld

Landgericht Enschede 7-6-1786 013.276
... erscheenen zijn Berent Assink en desselfs huijsvrouwe Grietjen Vervelt ... welke comparanten bekenden ... van ... Herman Swartcatte in goeden gangbaaren gelde ontfangen en opgenomen te hebben ...
[marge] Landgericht Enschede 7-6-1796 013.276
Compareert ... Stijntjen Gerritsen weduwe van Hermen Swartkotte ... en verklaarde ... door Gerrit Assink en Hermina Wevers ten vollen voldaan en betaalt te zijn ... 2612

Berend married Greete Verveld, daughter of Hendrik Verveld and Jenneken Verveld.19 (Greete Verveld was born in Eschmarke 1761, christened on 16 july 1724 in Enschede 1761 and died on 21 november 1788 in Enschede 19.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.