Hermen Vieker
(Circa 1725-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Geese Sugtung

Hermen Vieker 19

  • Born: Circa 1725
  • Marriage: Geese Sugtung 19

  General Notes:

Landgericht Enschede 20-4-1742 069.213
... klagten voorgekomen zijn dat Roeleff Volbert op Roberink, Jan ten Vergert, Gerrit Roberink, Jan ten Verger Gerritssoon, Bok Albert, Bok Wilm, de jonge Vijker Herman, jonge Wallenbekke alle in Lonniker gerigt in Endschede woonagtig zig hebben verstoutet gewapent met schuppen en greepen op dingsdag den 17. desen op een faictelijke en kwaedaerdige maeniere sterker hand aen te vallen op de gronden van Jochem Spijle in Lonniker en welke grond van de Goed Heeren gekogt en ook al betaelt is, en waar van een gedeelte wel 5 jaeren in sijn wallen en vrugten heeft gestaan en die selve wallen niet alleen ... ter neder te werpen ... maar ook het daer op geplante als onder anderen vier afgaende eijken telgen en een braven kersseboom daer uit te stooten, op te trekken ende te ruineren ende ook de loop van een kleijn beekien daer meede te stoppen en toe te werpen waer door eenige landen aldaer onder water zullen konnen geraken ...

Landgericht Enschede 15-3-1766 029.040
Staat en inventaris van den boedel zo zij Geese Sugtoel wed. van Herman Vijker in staander ehe met haar wijlen man heeft beseten en daar bij in egte geteeld vier kinderen met namen Fredrik, Jan, Hermina en Willemina ...
[o.a.] het derde part van Spijker katen ...
[schulden o.a.] aan haar overleeden mans zuster Aaltjen ... 2612

Hermen married Geese Sugtung.19

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.