Elsken ter Borg
(-1791)

 

Family Links

Spouses/Children::
Lucas Willemsen

Elsken ter Borg 768

  • Marriage: Lucas Willemsen 768
  • Died: 1791 768

  General Notes:

Landgericht Enschede 11-7-1792 030.121
Jannes Holtmaat als in huwelijk hebbende Geertjen Lucassen neemt de vrijheid ... bij deesen te demonstreeren hoe dat denzelven met zijne ehevrouw voorschreven tot nog toe is continueerende in enen onverdeelden boedel van zijn wijlen ouderen Lucas Lucassen en Elsken Borg geweesen egtelieden en welke laaste gemelde den gepasseerden jaar 1791 overleeden is; en vermits remonstrants vrouwen suster, Willemina Lucassen minderjaarig en thans dienende voor meijd bij Hermen Walmink aan den Remonstrant voor eenigen tijd aanzoek gedaan heeft om van hem en zijne huijsvrouwe te erlangen hetgeene haar voor haar erfportie competeerende uit den boedel van haare wijlen ouderen booven gemeld en daaromtrend met hem en zijne huijsvrouwe te scheijden en te deelen ...
... en waartoe hij de vrijheid neemt in voorslag te brengen desselvs zwaager Gerrit Lucassen midsgaders Lucas Busscher beijde bloedverwanten van Willemina Lucassen boovengemeld. 768

Elsken married Lucas Willemsen.768 (Lucas Willemsen was born circa 1718.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.