Geesken Robers
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Hermen Kromhof

Geesken Robers 2611

  • Marriage: Hermen Kromhof 2611

  General Notes:

Stadsgericht Enschede 2-5-1761 043.052
Erscheenen Klaas ten Bouwhuis ... seggende hoe dat Hermen Kromhoff en desselfs vrouw Geesken Cromhoff bij het huwelijk van haar dogter Fenne met compt. bij solemnele huwelijks voorwaarden in dato den 17 jann. 1749 aan de ondertrouden meede ten huwelijk beloofd hebben alsodanige bruidschat ... als sij ouderen aan haare dogter Anna Maria getrouwd aan Gerrit Tiggeler beloofd en deze reeds getrokken en genoten heeft.
Dat het huwelijk onder anderen op deeze conditien aangegaan ten gevolge gehad heeft dat eerst des compts. vrouw intestata overleeden is, naelaetende een kindt en daar nae ook het voors. kindt waardoor de nalatenschap van deeze sijne vrouw ... vrij op het kind en van het kind op den compt. vervallen is ...

Stadsgericht Enschede 7-5-1770 005.044vo
... erschenen zij Maria Kromhof weduwe van wijlen Gerrit Tiggeler ... verklarende sij comparante van de weduwe wijlen Kers ter Weele Willemina Jansen genaamt en hare stiefkinderen met naamen Herman en Engbert ter Weele ontfangen te hebben een capitale summa ... strekkende ter voller betaaling van sodaane huijs en annexe where als sij comparante en haaren wijlen moeder Geesken Robers weduwe wijlen Herman Cromhoff aan voorn. Willemina Jansen en haaren toen nog in leeven zijnde eheman ... hebben verkogt ... 2611

Geesken married Hermen Kromhof.2611 (Hermen Kromhof was born circa 1695.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.