Lucas Berenbroek
(Circa 1690-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jenneken Spelberg

Lucas Berenbroek 566,1082

  • Born: Circa 1690
  • Marriage: Jenneken Spelberg 566,1082

  General Notes:

"nu genaamt Roolvink".

Landgericht Enschede 28-9-1717 011.233
... sullen nue de goederen van Jan Roelvink en Jenne Spelberg ingesat en vercogt worden ...
Eerstelijk het Lubbers stucke ... coper genaamt Lucas Berenbrook die ook de coop heeft geaccepteert. ...

Landgericht Enschede 4-5-1723 048.487
Compareert pr. Stockman bediende van Lucas Berenbroek nu genaamt Roolvink ...

Landgericht Enschede 8-4-1755 027.104
,,, maagscheidinge ... tusschen ... Hendr. Roolvink weduwnaar van wijlen Jenneken Roolvink ter eene en Hendr. Spelberg, Jan Braker en Willem Reefft als mombaaren over het minderjarige kind van gem. Henr. Roolvink Hendrina genaamt bij voorschreven Jenniken Roolvink in egte geteelt ter anderen zijde alles ten overstaan van den grootvaeder en grootmoeder en verdere dagesvrienden en getuigen ...
2do Dat de vader het geheele erve Roolvink ... voor hem in vollen eijgendom zal behouden blijvende de oude lieden Lucas Roolvink en huisvrouwe Janneken Spelberg in haare regten ...
4to ... zal nae doode van de vaeder en stieffmoeder het geheele erve Roolvink en tijnde op het gemelte kind Hendrina Roolvink erven en versterven ...

Landgericht Enschede 19-12-1773 029.276
Kennelijk sij hier meede hoe dat op heeden ... een wettig magescheid gehouden ... sij tussen ... Hendrik Berenbrook als in huwelijk gehad hebbende Fenneken Roolvink en ... Berend Schukkink en Hendrik Kromhof als ... mombaren der kinderen van voorseide Hendrik Berenbroek bij gem. sijne wijlen vrouwe Fenneken Roolvink in egte verwekt te zaamen voor een derde;
Geertjen Roolvink in huwelijk hebbende Jan Swartkatte ... ook voor een gelijk derde en
Hendrina Roolvink meerderjarig ouderlose dogter van wijlen Hendrik Bruinink en J. Roolvink in desen geassisteerd met haren oom Herman Bruggink meede voor een derde portie
Alle de voornoemde contrahenten te zamen in qualiteit als eenige en universele erfgenamen van wijlen Lukas Roolvink en Jenneken Spelberg in leeven echtelieden over ende der saake van den geheelen boedel en nalatenschap ...
1mo aan Hendrik Berenbrook als in huwelijk gehad hebbende Fenneken Roolvink een somma van twaalff honderd en sestig carioli guldens en tien stuivers ... uit de penningen so henrina Roolvink uit het erve moet uitkeeren een somma van vierhonderd gulden ...
2do aan Jan Swartkatte als in huwelijk hebbende Geertjen Roolvink ...
3tio en ten laatsten is aan Hendrina Roolvink meerderjarige dogter van wijlen Hendrik Bruinink en Jenneken Roolvink toegedeelt als volgt ... 1082

Lucas married Jenneken Spelberg, daughter of Hermen Spelberg and Jenneken Brunink 566.,1082 (Jenneken Spelberg was born circa 1690.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.