arrow
Gerrit Jans Lammers
(Circa 1670-)
Enneken Gerrits Ernstink
(Circa 1670-)
Albert Lansink
(Circa 1700-)
Aalken Lammers
(Circa 1700-)
Gerrit Lammers
(1733-1794)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jenneken ter Mors

Gerrit Lammers 6,570,768

  • Born: Eschmarke 570
  • Christened: 28 june 1733, Enschede 570
  • Marriage: Jenneken ter Mors 6
  • Died: 17 september 1794, Usselo, at age 61 6

  General Notes:

Landgericht Enschede 29-3-1746 027.072vo
... maagscheidinge van den 17 junij 1708 tusschen ... Enneken Ernstink, wed. van wijlen Geerd Lammers ter eene, ende Berent Elfferink, Jan Wolberink en Lucas ter Bruggen of Bruggink als mombaaren van des eerstgenoemde kinderen ter anderen zijde opgerigt tot keus van de gemelte moeder Enneken Ernstink is gelaeten de dispositie ende vermakinge van de plaatze ... soo en als sij dieselve met gemelten haaren wijlen eheman in eijgendom gehad ende beseeten heeft ... ende sij weduwe daar nae weder hertrout zijnde ende in tweeden egte getreeden met Albert Wermer die meede overleeden zijnde uijt den eersten ehe verwekt gehad twe kinderen met namen Aalken en Hermken uijt de laatste een dogter genaamt Geertien getrouwt aen Herman Elfferink, zijnde d'eerst genoemde ... Aalken getrouwt geweest aen Albert Lansink en Hermken aen Jan Schukkink in de Landenes welke Aalke naegen. heeft vier kinderen met naemen Geertien, Jenneken, Fenneken en Gerrit zijnde bij overlijden van gemelte Hermken naegelaeten een dogter genaamt Geertien Schukkink.
En doordien sij Enneken Ernstink laest weduwe van wijlen Albert Wermer op de Lammersplaatze in de IJpkemeule met de mombaren voornt. de finale overgave van de Lammersplaatze zij hadden gereserveert ende de keus van overgave desweegen aen de moeder was verbleeven ende Berent Elferink ende Jan Wolberink reetz overleeden zijn zoo hebben Jan Schukkink, Herman Elferink en Lucas ter Brugge zig de mombaarschap van de kinderen van wijlen Aalken en Hermken Lammers aangenoomen ende heefft vervolgens gemelte Enneken Ernstink wede. Albert Lammers g'assisteert met pr. Hinr. Pennink ... vermaakt de plaatze ... zoals zij deselve met haar overleeden man Geert Lammers in eijgendom gehad ... heeft en zulx aan haar kleindogter Geertien Lammers voornt. ... de halfscheid van dien zal aenlasten op den 25 julij of Jacobi aenstaandt en d'andere halfscheid nae doode van de grootmoeder Enneken Ernstink ...
Dat sij Geertien Lammers van de eerste halfscheid vooraff aan haar broeder Gerrit zal uijtkeeren ...
Dat de tweede portie door gemelte Geertien Lammers aen de erffgenaemen van voorschr. Enneken Ernstink uijtgekeert en betaalt zal worden nae doode van diezelve ...
Zullende Geertie Lammers en haar toekomstigen eheman daarenboven haar broeder Gerrit tot de 15e jaaren ouderdoms in kost drank en kleederen onderholden ...

Landgericht Enschede 8-11-1769 029.229
Staat en inventaris van den boedel zo Gerrit te Mors met zijn wijlen vrouw Jenneken Lammers in staander ehe hebben beseten ... en daarbij in egte geteeld vier kinderen, met namen Bernardus Aeltjen Hermen en Abram, waarover zig vrijwillig hebben angeboeden de beijde tot mombaren, met namen Gerrit Lammers en Jan Lammers als oomen ...

Landgericht Enschede 15-5-1779 061.521
Compareert ... Jan Lammers en Gerrit Lammers in qualiteit als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Mors en Jenneken Lammers voordragende dat uit ... een extract ... aen hun ter hand gesteld is gebleeken, dat Geertjen Bonnebroek weduwe van gemelten Gerrit Mors voor haar selfs en als moeder en wettige voogdesse van haare twee minderjarige kinderen haaren boedel ... heeft desolaat verklaard ... 768

Gerrit married Jenneken ter Mors.6 (Jenneken ter Mors was born in 1746 and died on 27 december 1812 in Usselo 6.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.