Lambert
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Geertken

Lambert 2611

  • Marriage: Geertken 2611

  General Notes:

Landgericht Enschede 30-5-1643 037.105vo
Erscheenen Otto Gaevertinck en spraeck aen pravia citatione Geertken [bij nae hondert] die wede. van sal. Hermen Gaevertinck, Jan Schuckert [ongeveer 50], Jenne Helminck, Lambert Lansinck [omtrent 40, halve swaeger van deesen producent, en Jan Lansincks broeder] en Aele Gaevertinck [omtrent 30] ...
... het erve Gaevertinck gelegen is in die buijrschap Tweckeloo, gerichte van Enscheijde, aldernaest bij het erve Schuckinck.
Waer dat des producents vaeder Hermen Gaevertinck s. bij sijn eerste huijsvrouwe voor omtrent 40 jaeren overleden geprocreert heeft vier kinderen, met naemen Otto Gaevertinck, als d'oldste, Jan Gaevertinck op Helminck gehijlicht, Mette Gaevertinck getrouwt aen Jan Lansinck, Egbert Gaevertinck gehijlicht Getveert tot Grolle.
Waer dat die vaeder nae het overlijden van sijn eerste huijsvrouwe getrouwt is aen getuijginne Geertken, bij die welcke hij drije kinderen geprocreert, met naemen Aele Gaevertinck, Lambert Lansings huijsvrouwe, Kunne en Reijnt Gaevertinck.
Waer dat voor omtrent 25 jaeren geleeden die vaeder Hermen Gaevertinck, die nu voor twee ofte drije jaer is overleeden, sijnes olders ongeveer hondert jaer, sijn oldste kint Otto Gaevertinck heeft overgelaten het recht des goedes Gaevertinck, ... waerop teegenwoordig woont gl. Hermens weduwe.
Waer dat die twee der naekinderen Kunne ende Reijnt Gaevertinck wel over 18e ofte meer jaeren omtrent sijn ongetrouwt overleeden voor den vader Hermen Gaevertinck.
... dat nae doode van die getuijginne Geertjen haer echte man Lambert geen pretensie heeft noch hebben kan op 't goed Gaevertinck ... 2611

Lambert married Geertken.2611 (Geertken was born circa 1550.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.