Berend Winkels
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Engele Perrevoort

Berend Winkels 768

  • Marriage: Engele Perrevoort 768

  General Notes:

Landgericht Enschede 1-6-1751 013.254
... erschenen is Jan Amelink geboortig van het Perrevaart liggende siek te bedde ...
Eerstelik soo legateert hij testator uijt sijnen gehelen boedel een nalatenschap aan de vier kinderen van sijn overleden suster Fenne Perrenvaart, genaamt Jan Perrenvaart, Berent Perrenvaart, Engele Perrenvaart getrouwt an B. Winkel, Geertruidt Perrenvaart getrouwt an Perrenvaartz wonner zamen eenhonderd gls. ...
Ten 2den ... alle mijne verdere goederen en nalatenschap tot mijn waare en universele erffgenaam mijn stieffsoon Hendr. Amelink en desselfs huijsvrouwe Aalken ...

Landgericht Enschede 18-9-1753 028.038
Berent Parenvaart en Barent Winkels aangeboren mombaren over Gerrit en Jan Perrenvaart ter eenen en Janna Spiele wedu. van Jan Perrenvaart in desen geassisteerd met haar broer Harmen Spiele ter anderen zijde ... 768

Berend married Engele Perrevoort, daughter of ? ? and Fenne Perrevoort.768

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.