Willem Varwick
(Circa 1650-)
Aalken Verwoold
(Circa 1650-)
Geertjen Varwick
(-)

 

Family Links

Geertjen Varwick 2612

  General Notes:

Landgericht Enschede 16-6-1706 010.587
In eijgenaer personen eerschenen sijn Jan Breuker als man en momboir van sijn vrou Jenneken Varwijk en Geertken en Jenne Varwijk bene geadsisteert met voorschr. Braker als haren hier toe versogten momboir voorts Evert Lutke Varwijk en Herman Bruinink als bloot ooms en momboiren van Fenneken, Aelken, Jenneken, Geesken, Gerrit en Herman nog onmondige kinderen van wijlen Willem Varwijk verclarende te samen en elk in 't bijsonder ... dat de dispositie van haer overleden vader Willem Varwijk ... op te volgen ende haer daer nae te conformeren.

Landgericht Enschede 17-5-1707 010.591
In eijgenaer personen eerschenen sijn Jan Braker met Jenneken Varwijk sijn echte huisvrouwe ... voorts Aelbert, Geertken en Jenneken Varwijk sijnde geadsisteert met hare omen en momboiren Hermen Bruinink en Evert Varwijk welke laetste ook sijn gecompareerd als momboiren van die nog andere onmondige kinderen van wijlen Willem Varwijk en Ale Verwoolt en deden te samen ten erfflijken behove van Jan Rengers en desselfs vrouwe Jenneiken Bruinink [hun] halve mate de Mollenmate geheten ... in de Endscheider Eschmarke in desen gerigte ... 2612

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.