Geert Engerink
(Circa 1620-)
Mette
(Circa 1620-)
Willem Engerink
(Circa 1640-)
Anna Engerink
(Circa 1645-)
Geert Engerink
(Circa 1670-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Engele Smalenbroek

Geert Engerink 768

  • Born: Circa 1670
  • Marriage: Engele Smalenbroek 768

  General Notes:

Landgericht Enschede 29-10-1692 010.244
In eijgenaer persoon eerschenen is Mette wed. van wijlen Geert Engerkink sijnde geasisteerd met haren ... momboir borgmr. Lucas Becker ...
... institueert tot hare erffgenamen ... de kinderen van Anne gewesene huisvrouwe van Willem Engerkink met namen Geert, Beerte, Lucas, Jenneken en Jan, alsmede de kinderen van wijlen haere dogter Jenneken getrout geweest aen Geert Crumhof met namen Hermken, Jenneken en Welmer, en de kinderen van wijlen haer dogter Geertken getrouwt geweest aen Jan Braker met namen Jan, Hermken, Geertken, Gerrit en Enneken.
Voorts legateert ... testatrice aen Geertken vooraf de somme van twe hondert carl. gulden ...
Vorder legateert ende geeft sij testatrice aen hare beide dogters(Anna)sonen bij Willem Engerkink gerpocreert met namen Lucas en Jan ijeder die somma van hondert daeler welke ... sij erffgename van haere dogter Anne uit haere toe vallene ...

Landgericht Enschede 19-10-1698 010.382
In eijgenaer persoon erschenen is Egbert Resink met Geertken Lambers sijn echte huisvrouwe tutore marito en becanden van Geert Engerkink [en] Engele ten Smalenbrook sijn huisvrouwe gefinieert, opgenomen en in goden gankbaren gelde ontfangen te hebben die somma van ses hondert en vijftig caroli gls. ... veronderpanden haer eijgendomelijke maten in de Boomkamp tusschen Willem ten Huntvelts en Willem ter Hoffstede mate, een stucke boulant de Bree genaempt tusschen de wede. David Schouwink en Lucas Beckers lant, den preekstool tusschen Hendrik IJkinks lant en de kuele aan den weg voorts het lange stucke op den Laeresch tusschen Bus Hendrik en Gerrit Beckers lant alle also in d'Eschmarke in desen gerichte gelegen ...

Landgericht Enschede 24-1-1720 011.303
In eijgenaar persoon erschenen is ... Carel F. Cramer medicinae doctor wonende te Delden vertonende volmagt van Daniel van Schelen ... en sijn ... eheliefste Clara Sophia Baronesse van Schelen voor die ed. Joan Leonard Richard verodeneter gegraeff tot Oistercappelen gepasseerd op den 20 september 1719 bij desen gerigte gelesen en van waerden eerkand en becande hij geconstitueerde dat de ... constituanten voor een summa van penningen ... ten vollen voldaen en ten geneuge betaelt waaren, an Geerd Engerkink en Lucas Stroijnk desselfs vrouwen en erffgenamen ijeder voor de geregte halfscheid wel en wettiglijk, euwiglijk en erfflijk vercogt, gecedeerd ende overgedragen hadden ... het erve ende goed Engerkink ... in de Eschmarke in desen gerigte gelegen, en door de meijer Geerd Engerkink en vrou meijers wijse gebruikt is ...

Landgericht Enschede 14-2-1720 011.295
In eijgenaer persoon erschenen is Ale Smalenbrook weduwe van wijlen Geerlich Busewinkel ... geadsisteert met haren gekoren ... momboir Hendrik Schurink wonende op het erve ende good Busewinkel ...
Voorts legateert ... an Hermen Spelberg [of] desselfs kinderen vijftig guldens, an de kinderen van wijlen Engbert Smalenbrook vijftig guldens, den kinderen van wijlen Gese Smalenbrook vijftig gls. insgelijk an de kinderen van wijlen Stijne Smalenbrook vijftig gls. ... in alle hare vordere goederen ... verklaerd sij tot hare ware en uiniversele erffgenamen hare suster Engele getrout an Geerd Engerkink en haren broder Lucas Smalenbroek wonende op Bolderink ...

Landgericht Enschede 17-12-1720 048.147
... citeren Geerd Engerkink en deszelfs schoonsoone Lucas Stroink mede op Engerkink wonende ... 768

Geert married Engele Smalenbroek, daughter of ? Smalenbroek and ? ?.768 (Engele Smalenbroek was born circa 1670.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.