? Berenbroek
(Circa 1635-)
? ?
(-)
Enneken Berenbroek
(Circa 1670-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Hermen Welmink

Enneken Berenbroek 2612

  • Born: Circa 1670
  • Marriage: Hermen Welmink 2612

  General Notes:

Landgericht Enschede 4-5-1708 010.637
... eerschenen sijn Berent Hunhoff met Hermken Spijle sijn echte vrou, Roleff Lippinkhoff met Hermke Lippinkhoff sijn echte vrou, Welmer Crumhoff met Enneken Hotink sijn echte vrou, Hermen Walming met Enneken Berenbroek sijn vrou en Hermen Schiphold met sijne echte vrou Ale Veluwe ... en deden ten erfflijke behove van Jan Bult en sijnen erffgenamen onwederopelijke cessie en overdracht van het erve ende good Bult ...

Landgericht Enschede 29-7-1720 011.315
Hermen Walmink met Enne Berenbrook sijn egte vrou, die haren eheman die momboirschap in desen opgesegt hebbende, wederom tot haren momboir gecoren ende aangenomen heeft, die haar bij den gerigte ook toegelaten is, haren broeder Hermen Berenbrook, sijnde hij testator krank liggende te bedde, edog bij goden verstande en sij testatrix gesond van lighaam en bij goeden verstande, becanden overwogen te hebben ...
dat nae dode van haar beiden het gehele erve ende goed Walmink soo en als tegenwoordig door haar beseten en gebruikt word ... in een altoos duirende onbreekbare ende vollen eijgendom sal overgaan ende vererven an eene van hare drie soons ... mits uijtkerende voor dese percelen eene summa van negentien honderd caroli te weten voor het erve vijftien ... [hier ontbreekt een pagina]
Stellende dan vorders tot hare erffgenamen in alle hare nae te latene goederen desselfs kinderen Hermen, Jan, Willem, Geertken, Hille en Hendrina om haare goederen gelijk te deilen en te erven ... 2612

Enneken married Hermen Welmink.2612 (Hermen Welmink was born circa 1665.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.