Willem Lippinkhof
(Circa 1650-)
? ?
(-)
Hermken Lippinkhof
(Circa 1680-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Roelof Smalenbroek

Hermken Lippinkhof 768

  • Born: Circa 1680
  • Marriage: Roelof Smalenbroek

  General Notes:

Landgericht Enschede 4-5-1708 010.637
... eerschenen sijn Berent Hunhoff met Hermken Spijle sijn echte vrou, Roleff Lippinkhoff met Hermke Lippinkhoff sijn echte vrou, Welmer Crumhoff met Enneken Hotink sijn echte vrou, Hermen Walming met Enneken Berenbroek sijn vrou en Hermen Schiphold met sijne echte vrou Ale Veluwe ... en deden ten erfflijke behove van Jan Bult en sijnen erffgenamen onwederopelijke cessie en overdracht van het erve ende good Bult ...

Landgericht Enschede 9-7-1720 048.067
Comp. Willem ter Hofstede nomine uxoris Jenneken Lippinkhof ... hoe dat de weduwe van wijlen Jan ten Smalenbrook bij het ingaen en sluiten van het houlijk van haer sone Roleff met de oudste dogter van Willem Lippinkhof en de beide jongere dogteren met namen Jenneken comparants huisvrou en Geertken hebben belooft ...
Comp. Roleff Lippinkhoff namens desselfs moder de weduwe Jan ten Smalenbroek versokende van bovenstaende aensprake van Willem ter Hoffstede ... 768

Hermken married Roelof Smalenbroek, son of Engbert Smalenbroek and Fenneken Brunink. (Roelof Smalenbroek was born circa 1675.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.