Hermken Lippinkhof
(Circa 1680-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Roelof Smalenbroek

Hermken Lippinkhof 1082

  • Born: Circa 1680
  • Marriage: Roelof Smalenbroek

  General Notes:

Landgericht Enschede 4-5-1708 010.637
... eerschenen sijn Berent Hunhoff met Hermken Spijle sijn echte vrou, Roleff Lippinkhoff met Hermke Lippinkhoff sijn echte vrou, Welmer Crumhoff met Enneken Hotink sijn echte vrou, Hermen Walming met Enneken Berenbroek sijn vrou en Hermen Schiphold met sijne echte vrou Ale Veluwe ... en deden ten erfflijke behove van Jan Bult en sijnen erffgenamen onwederopelijke cessie en overdracht van het erve ende good Bult ... 1082

Hermken married Roelof Smalenbroek, son of Engbert Smalenbroek and Fenneke. (Roelof Smalenbroek was born circa 1675.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.