arrow
Engbert Smalenbroek
(Circa 1640-)
Fenneke
(-)
Roelof Smalenbroek
(Circa 1675-)
Hermken Lippinkhof
(Circa 1680-)
Jenneken Lippinkhof
(1705-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gerrit Berenbroek

Jenneken Lippinkhof 1761

  • Born: 1705 2612
  • Marriage: Gerrit Berenbroek 1761

  General Notes:

Landgericht Enschede 16-10-1755 070.335
... onder eede sullen worden afgehoort:
1 Gerrit Berenbroek, ongeveer 55 jaaren
2 desselfs huisvrouw Jenneken, ongeveer 50 jaaren oud
3 desselfs knegt Berent ten Cate, ongeveer 26 jaaren oud
4 Lucas Heupers, ongeveer 34 jaaren oud
5 Jan ten Thije, ongeveer 41 jaren oud
6 Berent Duivengoor, omtrent 55 jaar oud
7 Henr Haverkatte op Duivengoor, ongeveer 60 jaaren oud
8 Hermen Lutke Berenbrook, tussen de 60 en 70 jaaren oud
9 de wonner van Lutke Berenbrook Willem ten Cate ongeveer 35 jaaren oud
10 de wonner van Gerrit Berenbrook Jan Stroink genaamt, circa 40 jaaren oud

Landgericht Enschede 8-4-1783 015.091
... ten huise van Jan Lippinkhoff op het erve Lippinkhoff in de Eschmarkte deeses gerigts, alwaar ... erschenen is Hendrik Lippinkhoff leggende siek te bedde en seer swak sijnde ...
1mo Legateert ... hij aen den armen van de Esmarkte offwel de tijdelijke opsienders van dien een somma van vijfhonderd gulden ...
2do Legateert ... hij ... aen sijn broers Engbert Lippinkhoff nu Lutke Spelbergs kinderen met namen Janna en Mijntjen Lutke Spelberg te samen een somma van vijffhonderd gulden ... mitsgaders aen Anne Dine Lutke Spelberg thans wonende bij testators broer Jan Lippinkhof voor meijd een vouw ter waarde van vijf en twintig gulden.
3tio Legateert ... hij ... aen sijnen neeve Jan Herman Lippinkhoffs twee kinderen met namen Gerhardus en Hermen Lippinkhoff te samen een somma van vijftien hondert gulden ...
4to Steld ... hij ... tot sijne waare eenige en universele erffgenamen nae aftrek van de voorengemelte legaten als sijn broer Jan Lippinkhoff soon een derde portie, de kinderen van Herman Brunink bij sijn wijlen huisvrouwe Enneken Lippinkhoff in egte verwekt te samen voor een derde portie Jenneken Lippinkhoff wed. Gerrit Berenbrook voor een sesde portie Engbert Lippinkhoff nu Lutke Spelberg voor een derde portie Hermken Lippinkhoff wed. Hendr. Spelberg voor een derde portie en dae nog Willem Swerink voor het derde leste portie ...
Actum op het erve Lippinhoff ten huise van Jan Lippinkhoff in de Esmarkte deses gerigts Endscheede den 8sten april 1783 des snagts tussen een en twee uur. 2612

Jenneken married Gerrit Berenbroek, son of Herman Berenbroek and Jenneken Engerink.1761 (Gerrit Berenbroek was born in 1700 2612.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.