Anna Hase
(1797-1890)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. ? ?

2. ? ?
3. Joannes Hermann Rass
4. ? ?
5. Gerhard Buss

Anna Hase 19

  • Born: 9 august 1797, Meppen (D) 19
  • Unmarried: (1): ? ?
  • Unmarried: (2): ? ?
  • Marriage: (3): Joannes Hermann Rass 19
  • Unmarried: (4): ? ?
  • Marriage: (5): Gerhard Buss 19
  • Died: 27 april 1890, Emmer-Compascuum, at age 92 19

  General Notes:

Het is nog niet zeker dat het bij alle vermelde kinderen om dezelfde Anna Hase als moeder gaat.

Koopvrouw, arbeidster.

De geboorten van de eerste twee kinderen in 1822 en 1827 zijn in Steenfelde en Flachsmeer.

Bij de geboorte van Johann Franz Rass in 1834:
Woonstede der ouders: Flachsmeer bij Papenburg in het koningrijk Hannover.
Plaats der geboorte: Strucklingen in het hertogdom Oldenburg. Het kind werd geboren te Strücklingen in het logement van Hinrich Janssen Litmath bij gelegenheid eener doorreis der moeder.

Bij de geboorte van Gerritdina in Notter in 1837:
"oud 33 jaren, ongehuwd (zwervend) en zonder vaste woonplaats", bevallen ten huize van Gerrit Wevers te Notter (gem. Wierden). Gerritdina overlijdt in 1860 in De Maten "ten huize harer moeder [Anna Hase]".

Het eerste kind van haar dochter Gretie Hilbers Porrenga Hase wordt in 1849 te Denekamp geboren, met de vermelding "ouders wonen te Roswinkel", de volgende drie kinderen te Wierden.

Algemeen Politieblad, jaargang 1852, bladzijde 209:
De 4 volgende zijn 23 maart 1852 te Denekamp (Arrond. Almelo) aangehouden en naar de zijde van Hannover over de grenzen des rijks gebragt:
CCCLVI. Haze, Anna, oud 40 jaren, geboren te Meppen (Hannover), aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, haar en wenkbraauwen blond; merkbare teekenen zeere oogen.
CCCLVII. Haze of Bos, Johannes Hermannus, oud 17 jaren, Stuklingen (Oldenburg), aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus en mond groot, kin rond, haar en wenkbrauwen blond. [mogelijk Johann Franz Rass]
CCCVIII. Haze of Bos, Elisa Theodora, oud 12 jaren, geboren te Roswinkel, (prov. Drenthe), aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus en mond gewoon, kin rond, haar en wenkbrauwen blond. [mogelijk Thecla Elisabeth Buss, of anders nog een derde kind bij Gerhard Buss]
CCCLIX. Haze of Bos, Theodorus Gerardus, oud 7 jaren, geboren te Roswinkel, (prov. Drenthe), aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus klein, mond gewoon, kin rond, haar en wenkbrauwen blond.

Zij woont in 1858 in de Maten (Emmen).

Er komt nog een Anna Hase voor in het Algemeen Politieblad, en zij zegt in de Maten te wonen. Het signalement is anders, en de opgegeven leeftijd ook (geboren rond 1824); bovendien zit zij in 1858 (zie boven) in de gevangenis te Gouda:

Algemeen Politieblad, jaargang 1853, bladzijde 412:
(Arrond. Winschoten) Op 16 Sept. jl. des namiddags ongeveer te 2 ure, ten huize van K. Kruizinga, kleermaker, te Ganzedijk, gemeente Finsterwold, door uitwendige braak uit de lade van een kabinet:
...
Daar het vermoeden viel op eene vreemde vrouw, genaamd Anna Haze, oud 29 jaren, geboren te Hessen, gepatenteerd te Emmen, prov. Drenthe, zich noemende de bruid van Wilhelm Brouwer, reizende kuipersgezel, zoo is zij achterhaald, en on[der]zocht geworden, doch is bij haar niets gevonden.
Volgens hare opgave woont zij te Maden of Maten, gemeente Emmen, alwaar zij gepatenteerd is als kraamster in spelden, naalden en lint.
Men verzoekt echter op deze vrouw een waakzaam oog te houden.

Algemeen Politieblad, jaargang 1853, bladzijde 421:
(Arrond. Winschoten) Op 16 Sept. jl. des morgens door braak, uit eene geslotene arbeiderswoning te Meeden:
...
NB. Verdacht hiervan wordt gehouden eene Duitsche meid, manufacturen in een korfje ventende, dragende losse haren en vlechten, witte oorbengels in de ooren, was dien morgen Meeden doorgeloopen, komende van Veendam en de rigting nemende naar Winschoten; zij heeft zich eens geinformeerd, langs welken weg zij het spoedigst te Pekela kon komen en ook eens of er slaapsteden te Winschoten waren.
De burgemeester van Muntendam verzoekt nasporing, aanhouding en berigt.

Algemeen Politieblad, jaargang 1853, bladzijde 432:
De officier van justitie te Winschoten berigt in dd. 4 Oct. jl. dat door aanhouding zijn vervallen de verzoeken tot nasporing (op bladz. 412 en 421 van 1853), eener vrouw, welke zich, op 16 Sept. jl. aan den Ganzendijk, gemeente Finsterwolde, en, op 24 dier maand te Meeden, aan ontvreemding van verschillende goederen zoude hebben schuldig gemaakt. De verdachte, genaamd Anna Haze bevindt zich reeds in hechtenis, en de ontvreemde goederen zijn in haar bezit teruggevonden.

Algemeen Politieblad, jaargang 1860, bladzijde 183:
Op last van den commissaris van politie te Gouda:
Haze, Anna, oud 36 jaren, geboren en wonende in Hessen-Cassel, dienstmeid, lang 1.5 el, aangezigt rond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond groot, kin breed, haar en wnkbr. donkerbruin.
Na het ondergaan van eene gevangenisstraf van 6 jaren, ontslagen uit de gevangenis te Gouda.
Als zonder legitimatie-papieren en middel van bestaan; 29 Jan., via Arnhem, naar Pruissen. 19,2626

  Death Notes:

Overleden ten huize van haar schoonzoon Hendrik Winters te Emmer Compascuum.

Anna had a relationship with ? ?.

Anna also had a relationship with ? ?.

Anna also married Joannes Hermann Rass.19

Anna also had a relationship with ? ?.

Anna also married Gerhard Buss.19 (Gerhard Buss was born in 1805 in Minnertsga 19 and died on 9 july 1845 in Roswinkel 19.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.