Maarten Cornelisz Blonk
(Circa 1590-1662)
Adriaantje Jacobs
(-)
Cornelis Maartens Blonk
(-)

 

Family Links

Cornelis Maartens Blonk 205

  General Notes:

WK Sluipwijk 5-5-1668
heeft ARIEN CORNELIS VAN DER SNOECK vader van 2 onmondige weeskinderen en CORNELIS MAERTENSZ BLONCK als bloetvoogd, de erfportie van de 2 kinderen gekomen van hun grootvader en grootmoeder ter weeskamer gebracht nl. 570 guldens en 6 stuivers. Voor openen van de kist kostte 2 guldens en 40 stv. Arij Cornelis van der Snoeck tekent idem Cornelis Maertensz Blonck.

WK Sluipwijk 23-5-1668
hebben CORNELIS MAERTENSZ BLONCK en JAN PIETERSZ BLONCK, voogden van CORNELIS en MAERTEN ARIENSZ VAN DER SNOUCK, weeskinderen van JACOMIJNTJE MAERTENSZ BLONCQ, 500 car. gld uit de weeskist gelicht en daarvoor een rentebrief gekocht op naam van Willem Cornelis van Swieten wonende onder
Blommendael.
Op dezelfde datum heeft de vader van de kinderen het resterende geld uit de weeskist gehaald.

WK Sluipwijk 26-11-1669
heeft Arij Cornelis van der Snoeck tot onderhout van zijn 2 kinderen uit handen van Cornelis Maertens Blonck 61 gld 40 stv ontfangen, zijnde de rest van hun erfportie.

WK Sluipwijk 27-11-1673
heeft CORNELIS MAERTENSZ BLONCK als oom van de 4 weeskinderen, nagelaten door SARA MAERTENSZ BLONCK, geprocreert bij JAN PIETERSZ BLONCK, die mede compareerde, het voogdijschap aanvaard.
Idem zijn door Schout en schepenen aangesteld JAN HUIJGEN BLONCK en BASTIAEN WERBOUTSZ VAN RAVENSBERG als voogden over het weeskind van CLAES HARMENSZ VERGANS sa.

WK Sluipwijk 25 januari 1675
JAN CORNELISZOON VAN STAVEREN en MARRITGEN MAERTENS BLONCK
Reeckeninge die gedaen wert bij Cornelis Maertenszoon Blonck als oom ende gestelde voogt over de naergelaten kinderen van Jan Corneliszoon van Staveren ende Marritgen Maertens Blonck. Met o.a. een ontvangst door het over1ijden van Pieter Cornelisz van Staveren en Marritgen Gerrits en een ontvangst door het overlijden van de grootouders Maerten Cornelisz Blonck en Ariaentjen Jacobs. Totaal bedrag is 823 guldens, 19 stuivers en 4 penningen. 205

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.