Huijbert van Staveren
(-)
? ?
(-)
Dirk Gerrits Achteroff
(Circa 1600-)
Adriaantje Huijberts van Staveren
(Circa 1600-)
Neeltje Dirks Achteroff
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Aarts van Reeuwijk

Neeltje Dirks Achteroff 402

  • Marriage: Jan Aarts van Reeuwijk 402

  General Notes:

RA Zwammerdam inv. no. 23 folio 1112a d.d. 11-05-1675
Claes Huijbersz van Staveren, voor zichzelf. Mede Gerrit Jacobsz van der Horst, vervangend Leendert Pietersz Ramp, als voogden van de weeskinderen van Pieter Willemsz Verhoef en Neeltje Jacobsdr van Staveren, Cornelis Dircksz Achteroff, als oom en voogd van de kinderen van Neeltje Dircksdr Achteroff, als neef en voogd van de kinderen van Gijsbert Hendricksz Stedehouder, die een zoon was van Jannetje Huijbersdr van Staveren, benevens Dirck Willemsz van der Neut als medevoogd, mede Gerrit Gijsbertsz Achteroff voor zichzelf en handelend voor Jannetjen en Griechjen Gijsbertsdr Achteroff, kindskinderen van Ariaentje Huijbersdr van Staveren, nog oude Jan Cornelisz Block, getrouwd met Geertje Cornelisdr Beunen, voor zichzelf en handelend voor Cornelis Pancken Groenendijck, zoon van Aechje Cornelisdr Beunen, Marritje Beuckelsdr Verijssel, weduwe van Dirck Cornelisz van Lelien, nog Stijntjen Jansdr van der Neut, meerderjarige dochter en Jan Jansz van der Neut opkomend voor Gerrit Gerritsz van Staveren, als voogd over het kind van Meijnsgen Jansdr van der Neut, mede Johan Boslant, getrouwd met Machteltje Albertsdr Vermij, weduwe van Gillis Jansz van der Neut, nog Jan Jansz van Dobben, getrouwd met Marritje Gijsbertsdr Stedehouder, allen als collaterale erfgenamen van Jan Gijsbertsz van Staveren en Gooltje Jansdr van der Neut, machtigen Cornelis Dircksz Achteroff en Jan Jansz van der Neut.

Protocollen Nieuwkoop en Noorden inv. no. 68 folio 146 d.d. 15-6-1677
Cornelis Dircksz Achteroff onder Bodegraven voor zichzelf en als voogd over de kinderen van Huijbert Gerritsz Stedehouder, Gerrit Ghijsbert Achteroff te Bodegraven voor zichzelf en als voogd over Gerrit Ghijsbertsz Achteroff, Willem Jacobsz Bam, getrouwd met Jannitje Ghijsbertsdr Achteroff, kinderen en kleinkinderen van Dirck Gerritsz Achteroff en Ariaentje Huijbertsdr van Staveren, mede erfgenamen van Claes Huijbertsz van Staveren, verkopen aan de kinderen van Jan Aertsz van Reuwijk en Neeltje Dircksdr Achteroff 7/10 deel van een henneptuin gelegen in de Wouden, waarvan het verdere 3/10 deel de kopers toekomt, groot 100 roeden, belend ten oosten, westen en noorden Marchelis Ghijsz Krijger en ten zuiden Cornelis Luijten van Staveren. Koopsom 17 gulden 10 stuivers. 402

Neeltje married Jan Aarts van Reeuwijk.402

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.