Abraham Davids
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Elsje Cornelisdr

Abraham Davids 128

  • Marriage: Elsje Cornelisdr 128

  General Notes:

Uitkoop - uit de boedel van hun ouders
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a005
Aktenummer: 99
Datum: 07-02-1690
Soort akte: Uitkoop
Samenvatting: uit de boedel van hun ouders
Notaris: R. VAN VECHOVEN
... Gerbrecht Dircx wede. van Cornelis Folckerts wone. op Breuckeleveen (welcken Corn. Folckerts te voren weduwenaer was van Merrichje Lamberts) geassisteert met Jacob Dirxs wone. op Maerseveen haer broeder ten eenre, ende Abraham Davits wone. tot Waveren onder Boecksolt als getrouwt sijnde [met] Elsje Cornelis, en Annichje Cornelis jonge dochter out omtrent 26 jaren (geassisteert met Willem Peters Schipper haer oom) kinderen en erfgen. van de voors. Merrichje Lamberts haer moeder, mitsgaders mede kinderen en erfgen. van de voors. Cornelis Folckerts haer vader te andere sijde, ... 128

Abraham married Elsje Cornelisdr, daughter of Cornelis Volkerts and Marrigje Lamberts.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.