Jenneke
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Lambert Vincents

Jenneke 2596

  • Marriage: Lambert Vincents 2596

  General Notes:

RA Holten 5-1633
Schout Bernhardtt Dyckertz. Keurnoten Henrick Vincentz en Henrick Avermarss.
Akte van transport. Lambert Vincentz leverde, bijgestaan door Jenneken, zijn vrouw, in vervolg op de overeenkomst tot koop/verkoop een huis en een erf aan Gerryt Janszen Snyder en Anneken, zijn vrouw, en gaf hen kwitantie voor het voldoen van de verschuldigde koopsom. Opgemerkt wordt dat a. Lambert Vincentz en Jenneken, zijn vrouw, de goederen op een openbare verkoop met opslag en bij brandende kaars aan Gerryt Janszen Snyder en Anneken, zijn vrouw, hadden verkocht, b. de laatstgenoemden tegen een vergoeding gebruik mochten maken van de oven en put, toebehorende Henrick Vincentz, die zich op het erf bevonden, c. de goederen vrij/allodiaal waren en vrij van het recht van uitgang alsook verder geheel onbezwaard en dat d. het huis en het erf in Holten lagen, aan de Straete. 2596

Jenneke married Lambert Vincents, son of Vincent Irszoen and ? ?.2596

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.