arrow
Theunis Pieters van Muijlwijck
(Circa 1585-1619)
Gougje Aarts
(Circa 1590-)
Adriaan Adriaans
(-)
Maaike Frederiks
(-)
Pieter Theunisz van Muijlwijck
(Circa 1615-)
Aaltje Adriaans
(-Before 1652)
Arie Pieters van Muijlwijck
(1643-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaantje Jacobs van Snellenberg

Arie Pieters van Muijlwijck 633,1453,1454

  • Christened: 15 january 1643, Lexmond 1454
  • Marriage: Adriaantje Jacobs van Snellenberg 1670, Lopikerkapel 633,1453

  General Notes:

Akte inv.nr.U96a1, aktenr. 95, d.d. 16-05-1695
Aktesoort Testament
Notaris E. VAN OOSTRUM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Martyntje Jacobs van Snellenbergh
Naam eerste partij: Nelge Jacobs van Snellenbergh, zuster
Woonplaats eerste partij: Lopicker Capel
Naam tweede partij: Margarita van Muylwyck, dochter van Ariaentje Jacobs by Arie Petersen van Muylwyck
Verwijzingen: testament d.d. 6-8-1679 voor notaris W. van Velpen
Bijzonderheden: Ariaentje Jacobs is zuster testarices

Akte inv.nr.U96a1, aktenr. 96, d.d. 30-05-1695
Aktesoort Toestemming
Notaris E. VAN OOSTRUM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Martyntje Jacobs van Snellenbergh
Naam eerste partij: Nelge Jacobs van Snellenbergh, zuster
Naam eerste partij: Adriaentje Jacobs van Snellenbergh, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Arie Petersen van Muylwyck
Woonplaats eerste partij: Lopicker Capel
Samenvatting inhoud akte: in het belenen van 8 morgen land in Jaarsveld aan Margareta van Muylwyck, nicht respectievelyk dochter, uit nalatenschap Jan Jacobss Snellenbergh, overleden broeder.

Akte inv.nr.U96a1, aktenr. 97, d.d. 30-05-1695
Aktesoort Procuratie
Notaris E. VAN OOSTRUM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Margarita van Muylwyck, dochter + Arie Peterse en Ariaentje Jacobs
Woonplaats eerste partij: Lopicker Capelle
Naam assistent eerste partij: ass.: Ernestus van Oostrum
Beroep assistent: notaris
Woonplaats assistent: Utrecht
Naam tweede partij: Wilhelmus Gualterus van Warmvliet
Beroep tweede partij: advocaet
Samenvatting inhoud akte: tot leenverheffing van land onder Jaarsveld voor het leenhof van het kapittel van de Dom te Utrecht

Akte inv.nr.U132a1, aktenr. 19, d.d. 29-06-1698
Aktesoort Testament
Notaris A. VAN MEERWYK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Nelletie Jacobs van Snellenberg
Woonplaats eerste partij: Lopikerkapel
Naam tweede partij: Margareta van Muylwyk
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Anthoni Aryensz Blois
Verwijzingen: testament 6-8-1679 voor nots. W. van Velpen
Verwijzingen: testament 16-5-1695 voor nots. E. van Oostrum
Bijzonderheden: Margareta van Muylwyk: dochter van Aryen Pieterse van Muylwyk
Bijzonderheden: met uitsluiting van Annetie Gerrits en Matthys Gerrits
Bijzonderheden: vruchtgebruik naar Aryaentje Jacobs van Snellenberg

Akte inv.nr.U96a1, aktenr. 128, d.d. 06-12-1701
Aktesoort Procuratie
Notaris E. VAN OOSTRUM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Nellichje Jacobs van Snellenbergh
Naam eerste partij: Adriaentje Jacobs van Snellenbergh
Naam echtgenote eerste partij: wed. Aryen Petersen van Muylwyck
Woonplaats eerste partij: Lopicker Capelle
Naam tweede partij: Henrick Vyant
Beroep tweede partij: procureur hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om proces te voeren tegen Anthony Blois

Akte inv.nr.U96a1, aktenr. 130, d.d. 06-12-1701
Aktesoort Testament
Notaris E. VAN OOSTRUM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Adriaentje Jacobs van Snellenberch
Naam echtgenote eerste partij: wed. Aryen Petersen van Muylwyck
Woonplaats eerste partij: Lopicker Capel
Naam tweede partij: de kinderen van Margareta van Muylwyck, dochter
Verwijzingen: testament en codicil d.d. 6-12-1701 voor notaris E. van Oostrum
Bijzonderheden: dochter Margareta van Muylwyck wordt onterfd
Bijzonderheden: met benoeming van Nicolaes Bylant tot executeur en voogd
Bijzonderheden: lyftocht ten behoeve van zuster Nellichje Jacobs van Snellenberch, na haar overlyden lyftocht ten behoeve van dochter Margareta van Muylwyck

Akte inv.nr.U132a1, aktenr. 69, d.d. 19-12-1701
Aktesoort Testament
Notaris A. VAN MEERWYK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Ariaentje Jacobs van Snellenberg
Naam echtgenote eerste partij: wed. Arien Peterse van Muylwyk
Woonplaats eerste partij: Lopikercapelle
Naam tweede partij: de kinderen van Margareta van Muylwyk
Naam tweede partij: Margareta van Muylwyk
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Anthoni Ariense Blois
Verwijzingen: testament 6-12-1701 voor nots. E. van Oostrum
Bijzonderheden: vruchtgebruik voor haar zuster Nelligie Jacobs van Snellenberg
Bijzonderheden: tevens approbatie van prelegaten, gemaakt door Nelligie Jacobs van Snellenberg
Bijzonderheden: met benoeming van Anthoni Ariense Blois en Margareta van Muylwyk van voogden en executeurs
Bijzonderheden: het onroerend goed gaat naar de kinderen van Margareta van Muylwyk 633

Arie married Adriaantje Jacobs van Snellenberg, daughter of Jacob Gerrits van Snellenberg and Meijnsje Jans Bloemendaal, in 1670 in Lopikerkapel 633.,1453 (Adriaantje Jacobs van Snellenberg was christened on 18 november 1632 in Lopikerkapel 522.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.