Aart
(Circa 1560-)
? ?
(-)
Aagje Aarts
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Bruijns

Aagje Aarts 835

  • Marriage: Jan Bruijns 835

  General Notes:

RA Polsbroek 1. d.d. 14-5-1671
Pieter Aertsz. nagelaten weeskind van Aerdt Pietersz. en mede-erfgenaam van Aechtgen Aerts, syne oudt-moeye in haer leven huysvrouw van Jan Jorisz. anders gen. 'Jan Bruynen' in Bergambacht, verkoop van de boedel; Cornelis Pietersz. als oom en bloedvoogd van 't gemelde kind en Jan Cornelisz. Kooyman en Jan Huybertsz., burgemeesters van Zuid-Polsbroek.

O.N.A Gouda nr 248 folio 97vso dd 15-5-1671
Compareerde Jan Sijmonsz Coster, wonend buijten der Goude aen de Boelekade, mede-erfgenaam van Jan Bruijnen in sijn leven getrout gehat hebbende Aechgen Aerts suster van Eefgen Aerts sijn comparanten moeder.Hij machtigt Leendert Jansz Verhouck, zijn zwager, schippersknecht ter Goude,de erfenis in ontvangst te nemen. Jan Sijmonsz is Leendert 75 gld schuldig,deze mag Leendert verrekenen.Merck van Jan Sijmonsz Coster. 283,835

Aagje married Jan Bruijns.835

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.