Aart
(Circa 1560-)
? ?
(-)
Aafje Aarts
(Circa 1590-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Simon Jans Koster

2. Coen Hendriks Poolen

Aafje Aarts 835

  • Born: Circa 1590
  • Marriage: (1): Simon Jans Koster
  • Marriage: (2): Coen Hendriks Poolen 21 june 1656 835

  General Notes:

Idem folio 20 dd 21-6-1656
Comp Coen Hendricksz Polen won. te Reeuwijk,weduwnaar, bruidegom en Eefgen Aertsz weduwe van Sijmon Jansz Coster, bruid, won.aan de Reede te Sluipwijk. Maken huwelijkse voorwaarden. Beide brengen hun gehele bezit in, de langst-levende behoudt het vruchtgebruik, maar bij overlijden van deze gaat elk deel naar de eigen familie.

O.N.A Gouda nr 248 folio 97vso dd 15-5-1671
Compareerde Jan Sijmonsz Coster, wonend buijten der Goude aen de Boelekade, mede-erfgenaam van Jan Bruijnen in sijn leven getrout gehat hebbende Aechgen Aerts suster van Eefgen Aerts sijn comparanten moeder.Hij machtigt Leendert Jansz Verhouck, zijn zwager, schippersknecht ter Goude,de erfenis in ontvangst te nemen. Jan Sijmonsz is Leendert 75 gld schuldig,deze mag Leendert verrekenen.Merck van Jan Sijmonsz Coster. 835

Aafje married Simon Jans Koster, son of Jan Koster and ? ?. (Simon Jans Koster was born circa 1590.)

Aafje also married Coen Hendriks Poolen on 21 june 1656.835

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 835

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.