arrow
Jan Dirks
(Circa 1530-)
Grietje Ningens
(Circa 1540-Circa 1620)
Barend Jans
(Circa 1564-Before 1622)
Neeltje Willems
(Circa 1580-)
Aagje Barends
(1606-Before 1656)

 

Family Links

Spouses/Children::
Theunis Claasz Capiteijn

Aagje Barends 65

  • Born: 1606, Langerak 65
  • Marriage: Theunis Claasz Capiteijn 65
  • Died: Before 14 june 1656, before age 50 65

  General Notes:

26-11-1616 f11
Neeltgen Willems, wed. van Barent Jans, geass. met Adriaen Claes Maet schepen, ter eenre
Ning Jans en Cornelis Jans, gebroeders (van Barent Jans), voogden van de nagelaten wees­kin­de­ren met name; Aechgen 9, Jan 7, WilIem 5, Claes 3 en Pieter 1 jaar, getekend door Jan Willems de Best, Willem Cornelis, Adriaen Basti­aense Alblas. Er onder en naast bijgeschre­ven 22-5-1630 Jan Bae­rents en Aegjen Baerents ws. voogdij opgezegd.
getekend door Claes Willems en Jan AlbIas schepenen.

22-5-1630 f56
Cornelis Jans na ol. van zijn broer Ningh Jans en Barent Jans
zalgr. ook een broer, Jan en Aechtgen Barents voogdij opge­zegd.

f28v 14-6-1634
comp. Claes Dirricks' voor hem selve en Jan Cornelisse' als man en voocht van Aeltgen Dirricks' transp. aen Jan Barents', Aechghen Ba­rents', Willem Barents', Pieter Barents' en Claes Barents' kinderen van hare luijden oom Barent Jans' zalgr. van een 1/2 mrg achter de Wael in een weer van 10 mrg aengecomen door't ol. van Griet Ningens hare grootmoe­der.

Willem Daniels inw. van La. heeft gemachtigt mr. B?R?osen, Jan Ba­rents, Willem Barents, Thonis Claes man en voogd van Aechtgen Barents, als erfgen. van Pieter Barents, die enige tijd tot Oostin­dië op reis is. bericht ont­vangen etc.

6-5-1640 f167
Jan en Willem Barents, Thonis Claes als man en voogd van Aecht­gen Barents, erfgen. van Claes Barents nu enige tijd ol.

f26 22-3-1652
Neeltgen Willems wed. laatst van Claes Willems de Soij geass. met Sander Adriaens met consent van Jan en Willem Barentse en Thonis Claes capite­ijn man en voogd van Aechtgen Barents haar Neeltgen voorkinderen bij Barent Jansz ter eenre ende Jan Willem Nes man en voogd van Neeltge Claes Wil­lemsdr de Soij.

14-6-1656 f133
Thonis Claesse Capiteijn wedr. van Aechgen Barents won. Langerak ter eenre, Willem Ba­rendse oom en bloedvoogd, van de weeskinderen Adri­aentge 16 en Claes 14 jaar.

f71 7-12-1656
Comp. Thonis Claessen Capiteijn ende Willem Barenden? als voocht vande nagelaten kinderen van Aegie Barents transp. aen Peter Jans? Noomen 79

Aagje married Theunis Claasz Capiteijn, son of Claas Theunisz Capiteijn and Adriaantje Jans de Best.65 (Theunis Claasz Capiteijn was born in 1611 in Langerak 65 and was buried on 31 july 1670 in Langerak 65,82.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.