arrow
Goris Cornelisz Boef
(Circa 1541-Before 1621)
Jannigje Cornelisdr
(Circa 1545-Before 1632)
Leendert Cornelisz
(-)
Aantje Gorisdr Boef
(-Before 1632)
? Leenderts
(-)

 

Family Links

? Leenderts 179

  General Notes:

1126 p.56 4-11-1632
Comp. Voor schout en schepenen van Benscop ondergen. Claes Gorisz. won. in deze gerechte en verwillecoirde voor hem en zijn erffgen. ten behoeve van Jan en Cornelis Gorisz., Jacob Amersfoorder en Cornelis Jans van Swoll elcq voor hemselve, mitsgaders Leendert Cornelisz. als vader en Jan Gorisz. voors- als oom en sulcx rechte bloetvoochden van 't naergelate weeskind van Aentgen Gorisdr., sijns compts broeders en swagers en susterskindt, respectieve en derselve erven offte 't recht dezes vercrijge, (seecker vijff gerechte sesdepaerts van vier duijsent twee hondert en twee en twintich car. gld. tesaemenen over coop van seeker vier mergen eijgenlandt, met huijs, berg schuijr bepotinge en beplantinge op een gedeelte van die leggen indeze gheijte Thiens ) hij belooft te betalen...
179

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.