Cornelis Leegburg
(Circa 1630-)
Margaretha van Doorn
(-Before 1696)
Cornelia Cornelisdr Leegburg
(Circa 1660-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jacob Thomasz Wantenaar

Cornelia Cornelisdr Leegburg 91

  • Born: Circa 1660
  • Marriage: Jacob Thomasz Wantenaar 27 december 1685 127

  General Notes:

Akte inv.nr. U97a3, aktenr. 44, d.d. 27-12-1685
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacobus Wantenaar
Beroep eerste partij: notaris en secretaris van Westbroeck
Naam assistent eerste partij: ass.: Dirck Stultingh, zwager
Naam assistent eerste partij: ass.: Gysbert van Bylevelt, oudoom
Beroep assistent: notaris
Naam tweede partij: Cornelia Leechburch
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis Leechburch, vader
Naam echtgenote assistent: x Margareta van Doorn
Beroep assistent: coopman in wynen
Woonplaats assistent: Utrecht
Soort onroerend goed: huysinge c.a. - aanbreng bruid -
Gerecht onroerend goed: Harmelen
Soort onroerend goed: 3 mergen lants - aanbreng bruid -
Belendingen onroerend goed: voor: de weteringe achter: het Sandpadt ow: N.N., de wed. van NN den heer van Hoochlande ww: NN de heer van de Ham
Gerecht onroerend goed: Vleuten
Soort onroerend goed: dardehalve mergen weylants
Gerecht onroerend goed: Velthuysen
Verwijzingen: transport d.d. 26-5-1680 voor het gerecht van Vleuten
Verwijzingen: transport d.d. 23-10-1666 voor het gerecht van Velthuizen
Bijzonderheden: bylage: specificatie der aanbreng huwelyksgoed

Akte inv.nr. U144a1, aktenr. 9, d.d. 26-05-1705
Aktesoort Testament
Notaris J. WOERTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Leechburch
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Margareta van Doorn
Beroep eerste partij: coopman in wynen
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Cornelia Leechburch, dochter
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Jacobus Wantenaer
Beroep tweede partij: notaris
Naam tweede partij: Anthonetta Leechburch, dochter
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Bartholomaeus Vastrick
Naam tweede partij: Adrianus Leechburch, zoon
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Christina Maria van Osch
Naam tweede partij: Maria Leechburch, dochter
Soort onroerend goed: anderhalff mergen leengoet naar Adrianus Leechburch
Gerecht onroerend goed: Indyk

Akte inv.nr. U144a1, aktenr. 155, d.d. 13-04-1709
Aktesoort Afstand
Notaris J. WOERTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Antonia van Stuyvenberch
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis Leechburch, eerder wed.
: Margareta van Doorn
Beroep eerste partij: in leven coopman in wynen
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: kinderen van Cornelis Leechburch en Margareta van Doorn:
Naam tweede partij: Adrianus Leechburch
Beroep tweede partij: coopman in graenen
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jacobus Wantenaer
Naam echtgenote tweede partij: x Cornelia Leechburch
Beroep tweede partij: notaris en rentmmester
Naam tweede partij: Bartholomeus Vastrick
Naam echtgenote tweede partij: x Antonetta Leechburch
Beroep tweede partij: coopman in granen
Woonplaats tweede partij: Cuylenburch
Naam tweede partij: Maria Leechburch
Samenvatting inhoud akte: van alle rechten op de boedel van Cornelis Leechburch
Verwijzingen: huw. voorwaarden 7-2-1697 voor notaris P. Leechburch
Bijzonderheden: met afschrift van kwitantie d.d. 30-12-1712

Akte inv.nr. U146a1, aktenr. 252-2, d.d. 28-05-1712
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris J. BOSCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Cornelis Leegburg en Margareta van Doorn:
Naam eerste partij: Jacobus Wantenaar
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia Leegburg
Beroep eerste partij: notaris en rentmeester
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: Adrianus Leegburg
Beroep eerste partij: koornkoper
Naam eerste partij: Bartholomeus Vastrik
Naam echtgenote eerste partij: x Anthonetta Leegburg
Beroep eerste partij: koornkoper
Woonplaats eerste partij: Cuylenburg
Naam eerste partij: Maria Leegburg
Beroep eerste partij: geestelyke dogter
Naam tweede partij: Adriaan van Wyk
Beroep tweede partij: brouwer in de Ruytjens
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: N.N. Becker
Beroep gemachtigde: notaris
Soort onroerend goed: drie mergen lands
Ligging onroerend goed: Wetering
Belendingen onroerend goed: achter: tot over het zandpad ow: de Nobel ww: hr. van den Ham
Gerecht onroerend goed: Vleuten

Akte inv.nr. U162a10, aktenr. 81, d.d. 24-06-1729
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris C. F. PRONCKERT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Thomas Jan Wantenaar
Beroep eerste partij: advocaat hof van Utrecht
Naam assistent eerste partij: ass.: Cornelia Leegburgh, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Jacobus Wantenaar
Naam tweede partij: Maria Theresia Staffa
Naam assistent tweede partij: ass.: Glaude Ignatius Colman, oom
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende

Akte inv.nr. U162a10, aktenr. 85, d.d. 30-06-1729
Aktesoort Toestemming
Notaris C. F. PRONCKERT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia Leechburgh
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jacobus Wantenaer
Naam tweede partij: Thomas Jan Wantenaer, zoon
Samenvatting inhoud akte: tot huwelyk met Maria Theresia Staffa

Akte inv.nr. U166a9, aktenr. 1, d.d. 02-01-1732
Aktesoort Scheiding
Notaris E. VLAER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia Leegburg
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jacob Wantenaer
Beroep eerste partij: in leven notaris hove van Utrecht
Naam assistent eerste partij: ass.: Thomas Jan Wantenaar, zoon
Beroep assistent: advocaat hove van Utrecht
Naam tweede partij: Arnoldus de Groot
Naam echtgenote tweede partij: x Johanna van Schaik, dochter + Antony van Schaik
Beroep tweede partij: bakker
Woonplaats tweede partij: Utregt
Samenvatting inhoud akte: van een gemeenschappelyk bezeten stuk land
Soort onroerend goed: zuidelyke helft van 7 1/2 morgen weylands - naar Cornelia Leegburg -
Soort onroerend goed: noordelyke helft van 7 1/2 morgen weylands - naar Arnoldus de Groot -
Ligging onroerend goed: Daalsendyk
Belendingen onroerend goed: naast: Cornelia Leegburg achter: Jaffa nw: Frans Vos zw: NN Mansveld
Gerecht onroerend goed: Hoge Wyde en Lage Wyde
Verwijzingen: transport d.d. 29-12-1693 voor het gerecht van Hooge Weide en Lage Weide 91

Cornelia married Jacob Thomasz Wantenaar, son of Thomas Jacobs Wantenaar and Heijltje Theunisdr Schijf, on 27 december 1685.127

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 127

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Web Site generated with Legacy Family Tree.