Hendrik Gerrits Scheer
(Circa 1510-)
? ?
(-)
Gerrit Hendriks Scheer
(Circa 1545-)
Willempje Willems
(Circa 1545-)
Willemina Gerrits Scheer
(Circa 1590-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Willem Frederiks

2. Theunis Gijsberts

Willemina Gerrits Scheer 761,966,2102

  • Born: Circa 1590, Zijderveld 966,2102
  • Marriage: (1): Willem Frederiks Before 12 february 1616 966
  • Marriage: (2): Theunis Gijsberts 2 september 1632, Zijderveld 761,966,2102

  General Notes:

28-12-1612
Willempgen wde Gerrit Hendricksz met hun 8 kinderen, te weten Hendrick Gerritsz en Peter Gerritsz voor hun zelf, Merten Hendricksz X Emmeken Gerritsd, Gijsbert Willemsz X Elijzabeth Gerritsd, Aeffken Gerritsd, Willemtgen Gerritsd en Janneken Gerristd, hebben door tussenspreken van Willem Aelberden magescheid gedaan en wel als volgt:
Hendrick Gerritsz: als oudste zoon heeft gehad 800 gl, etc.
Merten Hendricksz nom ux: heeft reeds gehad 600 gl, etc.
Gijsbert Willemsz nom ux: heeft reeds gehad 2m op Bolgrij in Jan Botersz land met 2 koeien en een bed.
Willemptgen Gerrit Hendrickszd: 2m in Bolgrij in Jan Botersz land bij Gijsbert Willemsz' land met 2 koeien en een bed, toen zij huwde.
Elijzabeth Gerritsd: 2m in het zelfde weer gelegen a/d wetering op Bolgrij met 2 koeien en een bed.
Jannichgen Gerritsd: 11h plus 50 gl.
Aeff Gerritsd: 2m op Bolgrij in Feij Boecken land met 2 koeien en een bed.
Peter Gerritsz: 2m op Boeicoop genaamd 'de Haens camp', bov Willempken Gerritsz en ben Elijzabeth Hubert Hermensz wde.
De weduwe: huis, hof en berg met 4m; nog 4m op Boeicoop i/h land van Leerdam; nog 1m op Bolgrij, bov de erfgenamen van Geerloff Jansz en ben Willem Roeloffsz; nog 1m op Bolgrij a/d wetering; nog 6m op Bolgrije waarin de volgelkoij ligt; nog vee en inboedel.

RA Everdingen 1 s.f., 12-2-1616: De eerste vermelding van het tweede huwelijk van Willem Fredericxz. met Willemtje Gerritsdr. Scheer, dateert van 12 februari 1616. Dan dragen een zuster en zwager van Willemtje, Merten Hendriksz. en Emmeken Gerritsdr., de 1 morgen land, die zij als erfgenamen van Gerrit Hendriksz. Scheer van hun moeder gekregen hebben, over aan Willem Fredericksz.

9-7-1621
Peter Gerritsz SCHEER, Meerten Henricksz X Anneken Gerritsd SCHEER (wettig geboorte), Ghijsbert Willemsz PIJSELMAN X Elisabeth Gerritsd (wettig geboorte), Claes Jansz X Elisabeth Gerritsd, Jan Roeloffsz DE VOS X Aeffken Gerritsd (wettig geboorte), Willem Fredericksz X Willemken Gerritsd (wettig geboorte) en Jacob Reijersz X Janneken Gerritsd (wettig geboorte) consenteren dat hun broer en zwager Henrick Gerritsz SCHEER na het overlijden van hun moeder en schoonmoeder Willemken Gerritsd, vooruit de boedel genieten zal 425 gl en dat voor de leengoederen achtergelaten door hun vader resp schoonvader en wat hun moeder resp schoomnoeder nog zou mogen achterlaten, zo gelegen op Over Boeicoop en op Lang Bolgrij, etc. Henrick Gerritsz SCHEER mag zijn voorkeur tonen bij de vererfenis v/h huis en berg, waar nu hun moeder resp schoonmoeder in woont.

RA Everdingen 1 s.f., 15-11-1624: Op 15 november 1624 maken Willem Fredericksz. en Willemken Gerritsdr. echtelieden wonende in Heijcoop een gezamenlijk testament. Zij lijftochten elkaar in al hun goederen tot hertrouwen toe. Voorts bepaalt Willem Fredericksz. dat zijn boedel pas verdeeld mag worden tussen de kinderen uit zijn beide huwelijken, zodra het jongste kind uit zijn tweede huwelijk de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt en alle kinderen op kosten van de gemeenschappelijke boedel zijn opgevoed. Alle kinderen zullen daarna gelijk delen.

15-1-1629
Willem Fredericks als vader en voocht van zijn voorkinderen bij Belichgen Thomas ook haar zuster Deliana Thomasse wordt genoemd, ter eenre ende Lambert Thomasz voor hem selve en hen sterkmakende voor zijn andere broers en zusters.

RA Everdingen 16 s.f., 31-3-1631: 31-3-1631 (!)
Jan Christiaensz substituut richter, Antonis Gerritsz VAN HOLLANT, Reijer Gerritsz en Wouter Jansz VAN LEEUWEN schepenen.
[Willemken?] Gerrit SCHEERendr wde van Willem Fredericksz geassisteerd met haar gekozen voogd haar broer Hendrick Gerrit SCHEER, Claes Tomasz en Adriaen Antonisz MIDDELCOOP als voogden v/d onm kinderen van Willem Fredericksz X zijn 1e huisvrouw Belichgen Tomas en van zijn 2e huisvrouw Willemken Gerrits, tr aan Jan Reijersz STERCK die Jonghe, 2m op Bolgrij, bov Adriaentgen Roelofs en ben het gasthuis te Culemborg.

15-6-1632
Willemptgen Gerrits SCHEER wde en boedelhoudster van Willem Frederick ... verkl schuldig te zijn aan haar broer Peter Gerritsz SCHEER 100 gl, die zij belooft terug te betalen, zodra comparants moeder overlijden zal.

27-5-1636
Isaack DE BRUIJN als geauthoriseerd door Andries Jansz richter, Cornelis Roelofsz DE VOS, Gerrit Aertsz CRUIJFF en DE KEIJSER schepenen.
Hendrick Gerritsz SCHEER voor zich zelf en proc hebbende van Hendrick Maertensz (26-5- 1636), Peter Gerritsz SCHEER voor zich zelf, Gijsbert Willemsz X Lijsken Gerritsz SCHEER (wettig geboorte), Lijsken Gerrits SCHEER wde van Claes Jansz voor haar zelf, Aefken Gerrits SCHEER wde van Jan Roelofsz DE VOS, Tonis Gijsbertsz X Willemkem Gerrits SCHEER (wettig geboorte), Willem en zijn broer Bauwen Maertensz voor hun zelf en vervangende, neffens
voorn Henrick Gerritsz in voorn qualiteit voor hun broer en suster, neven en nichten Cornelis en Jantgen Maertens; en Jacob Reijersz X Jantgen Gerrits SCHEER, voor hem zelf en voor hun kinderen Reijer en Steijntgen Jacobs, alle erfgenamen van Gerrit Gerritsz SCHEER X Willemken
Willems za. Deling als volgt:
1. Hendrick Gerritsz SCHEER 2m op Bolgrij a/d kade zijnde leengoed, strekk v/d Authenaese wetering t/d dwarssloot v/d wde en kinderen van Jan Roelofsz DE VOS, bov Henrick Jansz en ben de wde en kinderen van Gerrit Jaspersz; en neemt voorts in lotinge aan huis, hofstad, schuur en berg met 4m daarbij behorend, gelegen op Bolgrij, bov Aefken Gerrits en de erfgenamen van Cornelis Heijmensz.
2. Peter Gerritsz SCHEER 2m op Bolgrij, strekk v/d dwarssloot v/d wde en kinderen van Jan Roelofsz za t/d dwarssloot die tussen hem en voorn wde gemaakt zal worden.
3. Gijsbert Willemsz PIJSELMAN 2m op Boeicop zijnde leengoed, bov en ben de kinderen van Cornelis Heijmensz.
4. Lijsken Gerrits SCHEER wde van Claes Jansz 2m leengoed op Over Boeicoop, bov de 'Speldenmaekers camp' en ben de 'Haenscamp'.
5. Aefken Gerritsz 3m op Bolgrij, bov zij zelf en ben Hendrick Gerritsz SCHEER.
6. de kinderen van Maerten Henricksz 2m op Boeicoop zijnde leengoed genaamd 'de Haenscamp'.
7. Tonis Gijsbertsz bekent reeds genoten te hebben.
Verder moet er nog wat geld rondgeschoven worden. 761,966,1583

Willemina married Willem Frederiks, son of Frederik Willems and Agatha Cornelisdr, before 12 february 1616.966 (Willem Frederiks was born circa 1585 966 and died before 30 march 1631 966.)

Willemina also married Theunis Gijsberts on 2 september 1632 in Zijderveld 761,966.,2102 (Theunis Gijsberts was born in Middelkoop 966,2102.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw. 966,2102

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.